15 mei 2015

Is uw VZW wel BTW-plichtig?

Deze laatste voorwaarde werd steeds strikt geïnterpreteerd en toegepast door de btw-administratie, wat aanleiding kon geven tot het niet kunnen toepassen van de btw-vrijstelling (en dus onderwerping van de bijdragen aan btw). Merk op dat indien de bijdragen onderworpen zijn aan btw, de belastingplichtige wel recht heeft op aftrek. In het licht van Europese rechtspraak eist de btw-adminstratie deze laatste voorwaarde niet langer, niet tegenstaande ze wel in de wet blijft staan. Indien het btw-statuut van uw instelling mee bepaald is/werd doordat er niet voldaan is aan deze (wettelijke) voorwaarde, kan het opportuun zijn om het statuut (opnieuw) te evalueren vanuit het administratief standpunt. Indien uw instelling niet verplicht is om zijn bijdragen aan btw te onderwerpen zullen administratieve lasten immers vermeden kunnen worden. De keerzijde is uiteraard dan wel dat dit met verlies aan btw-aftrek gepaard zal gaan. Goed om weten voor de lokale hikingclub! 

Gerelateerde artikelen