23 januari 2015

Is uw Tesla of BMW i3 reeds besteld?

Maar de aanschaffingsprijs van een voertuig mag niet uitsluitend doorslaggevend zijn. Bij de beslissing tot aankoop van een wagen, dient het volledige (fiscale) kostenplaatje in rekening gebracht te worden.

Zo kan de aankoop van een elektrische wagen, ondanks de hogere aanschaffingsprijs, op termijn voordeliger zijn dan een klassieke wagen.

De hogere aanschaffingswaarde wordt gecompenseerd door het lage verbruik, de minimale verkeersbelasting en de fiscale stimuli die een vennootschap voor de aankoop van een elektrische wagen kan genieten.

Zo zijn de kosten verbonden aan een elektrische wagen 120% aftrekbaar, evenwel met uitzondering van de 'brandstofkosten' (= elektriciteitsverbruik), die voor 75% aftrekbaar blijven.

Deze verhoogde fiscale kostenaftrek geldt eveneens voor kosten verbonden aan de installatie van een oplaadstation. Door de heringevoerde gewone investeringsaftrek kan voor de investering in een oplaadstation zelfs een dubbel fiscaal voordeel genoten worden.

Ook voor u persoonlijk kan een elektrische wagen een fiscaal voordeel opleveren. Door de afwezigheid van enige CO2-uitstoot, zal het voordeel alle aard, lager liggen dan voor een gelijkaardige klassieke wagen, waardoor u zowel op sociaal als fiscaal vlak een besparing realiseert.

Een weloverwogen (ecologische) keuze, kan u dus een aardig belastingvoordeel opleveren!

Gerelateerde artikelen