31 januari 2015

Uitstel van opheffing keuze belastingplicht bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen

Na publicatie van deze beslissing (Beslissing Btw nr. E.T.125.180 dd. 20.11.2014) heeft de administratie er echter kennis van genomen dat de toepassing ervan in diverse sectoren aanleiding gaf tot praktische moeilijkheden en interpretatieproblemen. In deze omstandigheden was het dan ook voor de betrokken belastingplichtigen niet evident om zich nog tijdig in regel te stellen en zich te organiseren met het oog op de nakoming van de op hen van toepassing wordende btw-verplichtingen.

Bijgevolg onderzoekt de administratie momenteel de aan haar reeds meegedeelde interpretatieproblemen en heeft ze zich voorgenomen om – voorafgaand aan de effectieve uitwerking van de beslissing – een omstandige administratieve verduidelijking voor de betrokken sectoren te publiceren.

Om deze redenen werd dan ook beslist de inwerkingtreding van de beslissing met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2016.

* Lees hier ons artikel "Bestuursmandaat via vennootschap steeds met BTW, wat nu…?” en “Opheffing keuze belastingplicht bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen" 

Gerelateerde artikelen

Opheffing keuze belastingplicht bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen
24 november 2014

Opheffing keuze belastingplicht bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen

Ingevolge een advies van de Europese Commissie met betrekking tot dit keuzestelsel voor voornoemde rechtspersonen, heeft de administratie beslist om ...

Lees meer
Onttrekking van vastgoed, verworven onder Btw-stelsel, uit de vennootschap kan zonder betaling verkooprecht
28 januari 2014

Onttrekking van vastgoed, verworven onder Btw-stelsel, uit de vennootschap kan zonder betaling verkooprecht

In het huidige fiscale klimaat rijst bij vele ondernemers de vraag naar hoe er best wordt gehandeld om vastgoed uit hun vennootschap te halen en dit ...

Lees meer