20 december 2013

Tip voor onze regering inzake de spaarfiscaliteit...

U heeft het de voorbije dagen ongetwijfeld een beetje mee kunnen volgen in de media: de politieke strijd omtrent de spaarfiscaliteit die thans volop gevoerd wordt binnen regeringskringen.

Het dreigt helaas een verlengstuk te worden van de "vaudeville" die we de afgelopen twee jaren reeds over ons heen kregen:

  • Invoering voor één jaar van een "rijkentaks" van 4% (inkomsten boven 20.020 EUR)
  • Verhoging van het belastingtarief van 15% naar 25% voor de "meeste" interesten en voortaan van toepassing op "alle" dividenden
  • Opnieuw invoering van een tarief van 15% voor "sommige" dividenden
  • Verhoging van de  liquidatiebelasting van 10% naar 25%
  • Invoering van een overgangsmaatregel onder het motto "klik je belaste reserves vast aan 10%" met een NOOIT eerder geziene complexe wetgeving die daarvoor in het leven werd geroepen
  • Telkens weer een aantal politieke partijen die dwars gaan liggen zodra  er een  voorstel wordt gelanceerd om de reeds jarenlang getollereerde en welombekende "fraude" met spaarboekjes aan te pakken

Misschien moet men eens denken aan een "flat rate" voor alle roerende inkomsten, zonder vrijstellingen.  Het zou de zaken alvast een stuk eenvoudiger maken.

VGD TAX
20/12/2013

Gerelateerde artikelen

Let op! Voorafgaande goedkeuringsplicht Orde der Artsen gewijzigd
Straffe start Slimme groei Optimaal beheer
19 september 2018

Let op! Voorafgaande goedkeuringsplicht Orde der Artsen gewijzigd

De Orde der Artsen heeft recent een nieuwe Code van de Medische Deontologie uitgevaardigd. In de nieuwe Code werd het hoofdstuk i.v.m. de ...

Lees meer
Strengere regels inzake btw-aftrek voor geschenken
Optimaal beheer
26 juli 2017

Strengere regels inzake btw-aftrek voor geschenken

In hoofdzaak worden de regels voor het verstrekken van handelsgeschenken van geringe waarde aan handelsrelaties en gelegenheidsgeschenken voor het ...

Lees meer