19 december 2014

Teveel betaalde Spaanse successie- of schenkingsrechten terugvragen?

Elke autonome regio, en het zijn er maar liefst 17 in Spanje, heeft zijn eigen bevoegdheid voor de schenking- en successierechten. Deze regionale wetgeving is echter enkel van toepassing indien de begiftigde/erfgenaam resident is in Spanje. De niet-residenten, wat dus voor een in België wonende begiftigde/erfgenaam het geval is, vallen echter niet onder de regionale wetgeving en voor hen is de nationale regeling van toepassing.

Deze nationale regeling is meestal minder gunstig dan de regionale regelingen waar diverse verminderingen en vrijstellingen van toepassing zijn. Europa beschouwt dit dus, terecht, als een belemmering van vrij verkeer van personen en kapitaal.

De van toepassing zijnde Spaanse wet (wet van 29/1987) werd per 28 november aangepast en zal van toepassing zijn vanaf 01/01/2015. Dit houdt in dat niet-residenten vanaf 01/01/2015 eveneens kunnen genieten van de regionale regelingen, met inbegrip van de mogelijke vrijstellingen en verminderingen.

Voor diegenen die ‘recent’ Spaanse schenking- of successierechten betaald hebben en dus mogelijks nadelig werden belast, dit is volgens de nationale wetgeving, zal het geval per geval dienen beoordeeld te worden of een aanvraag voor teruggaaf dient ingediend te worden. Het is echter weinig waarschijnlijk dat een feit (schenking of successie) van voor 2011 tot teruggaaf zal leiden.

Gerelateerde artikelen