29 september 2015

Help een startende onderneming en bespaar personenbelastingen via tax-shelter!

Particulieren die investeren in startende vennootschappen kunnen beloond worden met een belastingvermindering van 30% of 45% in de aangifte personenbelasting, waardoor het risico van de investering deels wordt beperkt.

1 Algemene regelgeving Tax-shelter

De belastingvermindering is van toepassing op nieuwe aandelen op naam verworven, met inbreng in geld vanaf 1 juli 2015. De inschrijving dient te gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting (opgericht na 1 januari 2013).Voor een uitgebreide uiteenzetting van de voorwaarden verwijzen we naar het Agentschap Ondernemen. Hieronder geven we reeds de belangrijkste punten mee.  

2 Voorwaarden waaraan de vennootschap moet voldoen

Niet elke vennootschap komt in aanmerking voor de gunstmaatregel. De maatregel is van toepassing voor binnenlandse 

vennootschappen of vaste inrichtingen in België, die voldoen aan de definitie van KMO of micro-onderneming.

Patrimonium-, beurs- en managementvennootschappen zijn uitgesloten. De vennootschap mag ook niet eerder een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden uitgekeerd. Een vennootschap kan tenslotte maar maximaal 250.000 EURO ophalen via tax-shelter

3 Enkel voor de particulier

De belastingvermindering is niet van toepassing voor de zaakvoerder of bestuurder.  

4 Berekening per belastingplichtige

De belastingvermindering is vrij hoog.

  • 30% met een maximum van 100.000 EURO aan kapitaalinbreng per kalenderjaar, dus een maximale belastingvermindering van 30.000 EURO exclusief aanvullende gemeentebelastingen.
  • 45% met een maximum van 100.000 EURO aan kapitaalinbreng per kalenderjaar, indien de vennootschap kwalificeert als een micro-entiteit.

De genoten belastingvermindering wordt slechts definitief verworven op voorwaarde dat de aandelen gedurende de volgende vier belastbare tijdperken worden behouden. Bij niet-naleving van deze termijn, dient er een terugstorting te gebeuren a rato van het aantal maanden dewelke nog niet zijn verstreken.De belastingvermindering stopt wanneer de particulier boven de 30% deelneming gaat. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar. Wanneer u als particulier geen belastbare inkomsten heeft, zal u niet kunnen genieten van deze aftrek. 

5 Voorbeeld

Man en vrouw wensen samen met hun beste vriend en suikertante een vennootschap (micro onderneming) op te richten die zal voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De man zal als enige aangeduid worden als zaakvoerder van de vennootschap. Bij de oprichting wordt het kapitaal als volgt samengesteld: 

  • Man: 50.000 EURO
  • Echtgenote: 25.000 EURO
  • Suikertante: 75.000 EURO
  • Beste vriend:  50.000 EURO

 De oprichters genieten van onderstaande belastingvermindering in de veronderstelling dat de gemeentebelasting 8% is. 

  • Man: geen recht op de belastingvermindering
  • Echtgenote: 25.000 *45%*1,08 = 12.150 EURO
  • Suikertante: 60.000 (beperking tot 30%) *45%*1,08= 29.160 EURO
  • Beste vriend: 50.000 * 45%*1,08 = 24.300 EURO

 Wordt de vennootschap een succes kunnen ze dividenden ontvangen aan het verlaagde tarief van 15% roerende voorheffing of kunnen ze hun aandelen in principe belastingvrij verkopen (na vier jaar dient de belastingvermindering niet meer terugbetaald te worden). We kunnen besluiten dat de nieuwe maatregel een interessant voordeel kan geven voor zowel de ondernemer als de investeerder. Als u als ondernemer op zoek bent naar investeerders zal bovenstaande maatregel daar zeker toe bijdragen.

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Schaaf je HR-kennis bij!
Slimme groei
30 augustus 2023

Schaaf je HR-kennis bij!

Ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van HR-gerelateerde taken binnen jouw bouwonderneming? Ben je een startende HR-medewerker in de ...

Lees meer