24 oktober 2014

Sluit nog dit jaar uw hypothecaire lening af!

Wanneer een hypothecaire lening werd aangegaan vanaf 1/1/2005 voor de enige en eigen woning, dan geniet men van de woonbonus. Deze laatste houdt - tot eind 2014 - een aftrekbare besteding in waarbij u de kapitaalsaflossingen, intresten en schuldsaldoverzekering – onder bepaalde voorwaarden - tot maximum EUR 3.090 (inkomstenjaar 2013) in mindering kan brengen van uw netto-inkomen.

Echter, voor contracten afgesloten na 31/12/2014 wordt de maximale aftrekbaarheid van de kapitaalsaflossingen, intresten en schuldsaldoverzekering gereduceerd – onder bepaalde voorwaarden - tot maximum EUR 2.280 (Vlaams Gewest). Daarnaast geniet men geen besparing meer aan marginaal tarief, maar bedraagt de belastingbesparing slechts 40% (Vlaams Gewest) zijnde een uniform tarief op de uitgaven. Dit betekent dat het belastingvoordeel op de uitgaven van een woningkrediet fors zal dalen.

Reden te meer om alsnog een hypothecaire lening aan te gaan voor eind dit jaar, want die datum is bepalend! Indien u nog wenst te genieten van de lage rentevoeten op woningkredieten en uw lening wenst te herschrijven, hoeft u zich alvast niet te haasten. De lening blijft in het fiscaal stelsel van de oorspronkelijke lening ten belope van het openstaand saldo.

Gerelateerde artikelen