21 april 2021

Zal de fiscus mijn winst uit bitcoins belasten?

De bitcoin en andere cryptomunten zijn op vandaag alomtegenwoordig in de media. De recordkoersen lokken meer en meer beleggers richting deze virtuele munten. Desondanks de stijgende populariteit, blijft een duidelijk fiscaal kader omtrent dit virtuele geld uit. Dit impliceert echter niet dat de fiscus je winsten uit cryptomunten niet kan belasten. Integendeel, de fiscus toont steeds meer belangstelling in cryptomunten en zal in de toekomst mogelijks meer inzage krijgen in je transacties.

“Bitcoin bereikt kaap van 50.000 dollar” – De Tijd

“Tesla koopt voor anderhalf miljard dollar bitcoins” – De Tijd

‘Case-by-case’ benadering voor transacties in de privé-sfeer

Bij gebrek aan een specifieke regelgeving omtrent cryptomunten, moeten we teruggevallen op het bestaand fiscaal kader dat van toepassing is op andere beleggingsproducten. De belastbaarheid van de winsten gerealiseerd uit cryptomunten is bijgevolg volledig afhankelijk van de concrete omstandigheden. Er zal in dit kader beoordeeld moeten worden of de uitgevoerde handelingen al dan niet binnen de grenzen van het zogenaamde “normale beheer van het privévermogen” vallen.

Afhankelijk van de concrete situatie kunnen meerwaarden uit cryptomunten gerealiseerd door een privépersoon belast worden aan de progressie tarieven (beroepsinkomsten, oplopend tot 50%), aan een tarief van 33% (divers inkomen) of vrijgesteld worden van belasting (normaal beheer privé vermogen). Concrete feiten die een invloed hebben op deze kwalificatie zijn bijvoorbeeld:

  • de intentie van de investeerder;
  • de duurtijd tussen de aan- en verkoop;
  • de financiering waarmee de cryptomunten worden aangekocht;
  • de omvang en kwantiteit van de betrokken transacties,…
  • de manier hoe de investeerder zich georganiseerd heeft (type wallet, …)

Minister van Financiën – belastbaar aan 33%

In het kader van een vragenronde in de Commissie voor Financiën en Begroting heeft de minister van Financiën Vincent Van Peteghem zich op 31 maart 2021 kort uitgesproken omtrent de fiscale behandeling van cryptomunten. Hij stelt dat inkomsten gerealiseerd uit cryptomunten in principe steeds als divers inkomen (belastbaar aan 33%) gekwalificereerd worden. Hierbij lijkt de minister ervan uit te gaan dat een investering in cryptomunten in beginsel geen normaal beheer van het privévermogen uitmaakt. De toekomst zal moeten uitwijzen of de administratie deze zienswijze eveneens verder zal toepassen. Ons inziens dient iedere situatie apart bekeken te worden om te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van normaal beheer van privévermogen.

Europese Commissie – meer transparantie

De Europese Commissie werkt op heden een Richtlijn uit om de transparantie inzake de cryptohandel te vergroten. Een ontwerpvoorstel van deze Directive on Administrative Cooperation 8 (DAC 8) wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

Dienst Voorafgaande Beslissingen

Rekening houdende met de toenemende transparantie en het feit dat de winsten uit cryptomunten strenger zullen benaderd worden op fiscaal vlak, lijkt het o.i. relevant om vroegtijdig stil te staan bij de mogelijke fiscale gevolgen. De enige manier om zekerheid te bekomen omtrent de fiscale behandeling van de meerwaarde uit cryptomunten is door middel van een rulingaanvraag. De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) neemt een stijgende tendens van aanvragen omtrent dit topic waar. Hierdoor nemen zij op heden nieuwe standpunten in. Opvallend is dat de DVB op heden een uiterst voorzichtige benadering lijkt toe te passen in het kader van crypto-dossiers en het uitreiken van rulings hieromtrent. Als er in het verleden reeds diverse transacties zouden hebben plaatsgevonden, dan zal de DVB algauw het standpunt innemen dat zij het dossier niet verder zullen behandelen. Dit geldt niet enkel voor conversie van crypto naar euro, maar ook voor de transacties tussen de verschillende munten en platformen.

Wij volgen de standpunten van kortbij op en kunnen jouw concrete situatie steeds op anonieme basis met de DVB afstemmen.

Heb je nog vragen of wil je graag verder advies voor je persoonlijke situatie? Neem vrijblijvend contact op met onze Tax adviseurs.

 

bitcoin2

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Succesvol partnership: VGD en Birdhouse begeleiden start-ups richting duurzame groei
Slimme groei partnership
13 mei 2024

Succesvol partnership: VGD en Birdhouse begeleiden start-ups richting duurzame groei

In september 2021 bundelden VGD en start-up accelerator Birdhouse de krachten. Hun missie? De succesratio van Belgische start-ups verhogen. Sinds de ...

Lees meer
Podcast #3: is een audit alleen wettelijk verplicht?
Slimme groei audit
29 april 2024

Podcast #3: is een audit alleen wettelijk verplicht?

In onze podcast "Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!" stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer