13 maart 2015

Rentevoet debetstand lopende rekening is 9,20% voor 2014: wat nu…?

Indien u weet dat de bedrijfsleider geen geld heeft om de lopende rekening terug te betalen, kan het interessant zijn om de lening zonder vaste looptijd om te zetten in een lening met vaste looptijd. Uiteraard gestaafd door een waterdicht contract.

Een eenvoudig voorbeeldje toont meteen het resultaat.

Veronderstel een voorschot op RC van 100.000 EUR. De bedrijfsleider ziet het niet zitten om dit voorschot tussen dit en vijf jaar terug te betalen.

Als hij niets doet, bedraagt het voordeel voor dit voorschot voor het jaar 2014 9.200 EUR (100.000 EUR x 9,20 %). Als hij het voorschot omzet in een lening met een looptijd van vijf jaar, bedraagt de rentevoet 5,19 %, conform de tabel zoals opgenomen in het KB WIB (0,22 x 24 x 60 / 60 + 1), wat neerkomt op een jaarlijks voordeel van alle aard van 5.190 EUR. Tegen een belastingvoet van 50%, betekent de omzetting algauw een jaarlijkse besparing van ongeveer 2.000 EUR.

Belastingen besparen hoeft niet steeds ingewikkeld te zijn indien je inzicht hebt in de financiële noden van de klant.

Gerelateerde artikelen

Modaliteiten tot melding buitenlandse rekeningen aan het CAP gekend!
26 mei 2015

Modaliteiten tot melding buitenlandse rekeningen aan het CAP gekend!

Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) zijn er meer dan 40 codes bijgekomen. Eén van de wijzigingen bevindt zich in de rubriek XIII, meer bepaald ...

Lees meer
Interest- en royaltyrichtlijn: Hof van Beroep Gent eist attest voorafgaand aan de toekenning of betaalbaarstelling van de interesten.
23 oktober 2014

Interest- en royaltyrichtlijn: Hof van Beroep Gent eist attest voorafgaand aan de toekenning of betaalbaarstelling van de interesten.

Recent werd een verrassend arrest gepubliceerd met betrekking tot de formaliteiten die vervuld dienen te worden wanneer men zich beroept op de ...

Lees meer