19 mei 2014

Partieel afsplitsen van onroerend goed: kan herziening worden vermeden?

In de praktijk komt het vaak voor dat het onroerend goed (partieel) wordt afgesplitst van de activiteit.

Aangezien onroerend goed, in de regel, niet beschouwd wordt als een bedrijfstak voor BTW-doeleinden, zal de afsplitsing van (oude) gebouwen aanleiding geven tot een herziening van BTW (indien de herzieningsperiode nog niet is verstreken). Bijkomend, indien beide vennootschappen later zouden willen toetreden tot een BTW-eenheid kan er geen herziening meer gebeuren in het voordeel van de eenheid.

Om de problematiek van de herziening en verlies aan BTW te vermijden is het aangewezen om eerst de Newco op te richten, vervolgens een BTW-eenheid op te richten en pas dan over te gaan tot het partieel afsplitsen van het onroerend goed.

Gerelateerde artikelen

Vermijd btw-herziening bij (partieel) splitsen van een vennootschap
Optimaal beheer
17 mei 2019

Vermijd btw-herziening bij (partieel) splitsen van een vennootschap

In de praktijk kennen we allen situaties waarin een vennootschap “partieel” wordt gesplitst door het afsplitsen van het onroerend goed. Vanuit een ...

Lees meer
Discriminatie van buitenlands onroerend goed: kroniek van een aangekondigde dood
01 oktober 2014

Discriminatie van buitenlands onroerend goed: kroniek van een aangekondigde dood

Even ter herinnering: op basis van de dubbelbelastingverdragen kan België dat vermeende inkomen niet effectief taxeren, maar wel in aanmerking nemen ...

Lees meer