19 mei 2014

Partieel afsplitsen van onroerend goed: kan herziening worden vermeden?

In de praktijk komt het vaak voor dat het onroerend goed (partieel) wordt afgesplitst van de activiteit.

Aangezien onroerend goed, in de regel, niet beschouwd wordt als een bedrijfstak voor BTW-doeleinden, zal de afsplitsing van (oude) gebouwen aanleiding geven tot een herziening van BTW (indien de herzieningsperiode nog niet is verstreken). Bijkomend, indien beide vennootschappen later zouden willen toetreden tot een BTW-eenheid kan er geen herziening meer gebeuren in het voordeel van de eenheid.

Om de problematiek van de herziening en verlies aan BTW te vermijden is het aangewezen om eerst de Newco op te richten, vervolgens een BTW-eenheid op te richten en pas dan over te gaan tot het partieel afsplitsen van het onroerend goed.

Gerelateerde artikelen