09 mei 2014

Optimaliseer uw sociale bijdrage voor 2014!

Op heden worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend op het (geïndexeerd) netto-beroepsinkomen van drie jaar geleden. De sociale bijdragen van 2014 worden dus berekend op het inkomen van het jaar 2011.

Dit stelsel zal met ingang van 1 januari 2015 grondig hervormd worden.

Het uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat een zelfstandige sociale bijdragen zal betalen op het beroepsinkomen dat hij tijdens het kalenderjaar zelf heeft gerealiseerd. In 2015 zullen de sociale bijdragen berekend worden op het beroepsinkomen van dat jaar zelf.

Dit biedt uiteraard mogelijkheden tot optimalisatie!

Een bedrijfsleider die zich in 2014 een hogere bezoldiging toekent, zal op deze hogere bezoldiging in geen geval hogere sociale bijdragen verschuldigd zijn! Voor 2013 kan een tantième over het boekjaar nog een mogelijkheid vormen om uw sociale bijdragen te optimaliseren. Voor de vennootschap zal de tantième in boekjaar 2013 nog een aftrekbare beroepskost vormen terwijl de bedrijfsleider hierop pas in inkomstenjaar 2014 belast zal worden, echter zonder enig effect op de verschuldigde sociale bijdragen van het jaar 2014 of later.

Het loont dus zeker de moeite om na te gaan of de hervorming van de sociale bijdragen ook voor u een opportuniteit kan bieden om uw bezoldiging op een (para)fiscaal minder pijnlijke manier te verhogen!

Gerelateerde artikelen