14 april 2020

Voorwaarden compensatiepremie van 3.000 EUR bekend!

Niet-verplicht gesloten ondernemingen die naar aanleiding van de coronacrisis een aanzienlijk omzetverlies kennen, kunnen in Vlaanderen een forfaitaire premie krijgen van 3.000 EUR. Vandaag heeft de Vlaamse regering de toekenningsvoorwaarden voor deze compensatiepremie bekend gemaakt.

 

Wie heeft recht op de compensatiepremie?

Enkel ondernemingen waarbij exploitatiebeperkingen werden opgelegd door de overheid komen in aanmerking voor de compensatiepremie. Dit betreft de volgende ondernemingen:

 1. De eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
 2. De (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 3. De dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 4. De ondernemingen die essentiële diensten leveren;
 5. De ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen (bv. social distancing) opgelegd krijgen ten gevolge van de toepassing van de coronavirusmaatregelen.

De Vlaamse regering heeft met betrekking tot de ondernemingen van categorie 1 tot en met 4 een exhaustieve lijst gepubliceerd met de hoofdactiviteiten die in aanmerking komen. De volledige lijst met NACE-codes kan je hier terugvinden.

De ondernemingen van categorie 5 zullen in hun aanvraag omstandig moeten motiveren dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen. Een louter daling van de vraag is een onvoldoende reden.

Volgende ondernemingen worden expliciet uitgesloten van de compensatiepremie:

 1. Niet-actieve ondernemingen (ontbinding, stopzetting, faillissement en vereffening);
 2. Ondernemingen met volgende Nace-code:

  64200

  Holding

  68203

  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

  70100

  Activiteiten van hoofdkantoren

 3. De ondernemingen (vb. managementvennootschappen) waarvan de bedrijfsleider als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de compensatiepremie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen.

 

Wat zijn de voorwaarden om de compensatiepremie te ontvangen?

 • Het omzetverlies dient minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar te bedragen. Hierbij hanteert men de periode tussen 14 maart tot en met 30 april als referentieperiode.

  De omzetdaling kan aangetoond worden op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. De daling dient dus het gevolg te zijn van verminderde prestaties ingevolge de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Uitgestelde facturatie zal geen impact hebben op de beoordeling.
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid dient minstens 1 voltijdsequivalent werkende vennoot of bij de RSZ minstens één voltijdsequivalent ingeschreven personeelslid tewerk te stellen.
 • Een VZW dient minstens over één voltijdsequivalent ingeschreven personeelslid te beschikken om in aanmerking te komen voor de premie.

De compensatiepremie kan niet gecumuleerd worden met de andere Vlaamse steunmaatregelen zoals de hinderpremie.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Je ontvangt 3.000 euro:

 • als je een vennootschap met rechtspersoonlijkheid bent;
 • als je zelfstandige in hoofdberoep bent;
 • als je zelfstandige in bijberoep bent en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

Je ontvangt 1.500 euro:

 • als je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR.
 • als je als zelfstandige in bijberoep verplicht bent te sluiten maar geen recht hebt op de corona hinderpremie.
 • Extra voorwaarde: geen combinatie mogelijk met statuut van werknemer, wanneer activiteit als werknemer 80% overschrijdt.

De premie wordt toegekend per onderneming. Elke bijkomende vestiging kan genieten van een bijkomende premie op voorwaarde dat deze exploitatiezetel minstens één voltijdsequivalent ingeschreven personeel tewerkstelt. Er worden maximaal 5 premies per onderneming toegekend.

 

Hoe vraag je de compensatiepremie aan?

De aanvraag zal verlopen via de online applicatie op de website van VLAIO. Deze online applicatie is op heden echter nog niet beschikbaar. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is vastgesteld op 30 juni 2020.

Heb je nog vragen over de compensatiepremie? bekijken dan zeker onze pagina FAQ Compensatiepremie op onze corona FAQ.

 

Zit je nog met andere vragen in deze moeilijke tijden? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs via corona@vgd.eu of lees onze FAQ

waardering_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer