03 december 2020

Op zoek naar meer fiscale optimalisaties? Stil je honger met onze Tax Snacks!

Ook de Belgische fiscaliteit kende de afgelopen periode traditiegetrouw enkele nieuwe maatregelen, die de efficiëntie van je onderneming ten goede komen. We selecteerden er vijf.

Ben je al op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen 2021?In ons Tax webinar op 23 februari overlopen we samen met jou de belangrijkste nieuwigheden.

Registreer je hier voor het webinar

 

#1 Aftrek voor innovatie-inkomsten

De aftrek voor innovatie-inkomsten is een fiscaal gunstregime voor innovatieve ondernemingen. Het stelt ze in staat om de winst, behaald uit de commercialisatie van een innovatief product/dienst/software/proces, deels vrij te stellen van vennootschapsbelasting. De voornaamste voorwaarde is dat de onderneming over een patent beschikt, al komen nog andere intellectuele eigendomsrechten in aanmerking (zoals auteursrechtelijk beschermde software en kwekersrechten). De aftrek bedraagt 85% van de innovatie-inkomsten, dit bedrag gaat in mindering van jouw belastbare basis in de vennootschap. Een toppertje aldus!

#2 Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing onderzoekers

Werkgevers kunnen tot 80% van de bedrijfsvoorheffing recupereren op het loon van werknemers die onderzoeks- en ontwikkelingsgerelateerde activiteiten (O&O) uitoefenen. Voor deze werknemers gelden wel diplomavereisten. Zowel doctorandi, masters als bachelors kunnen in aanmerking komen voor dit gunstregime. Er komen heel wat wettelijke verplichtingen bij kijken, maar ook hier kan je snel mooie resultaten boeken en hou je dus meer cash binnen de vennootschap.

#3 Auteursrechten

Werknemers en bedrijfsleiders die beroepshalve bezig zijn met de creatie van ‘auteursrechtelijk beschermde werken’ (journalisten, fotografen, software ontwikkelaars, ontwerpers, …) kunnen de auteursrechten op deze werken afstaan aan hun opdrachtgever in ruil voor een vergoeding. Dergelijke vergoedingen ondergaan een gunstig fiscaal regime. Dat zorgt ervoor dat vergoedingen voor auteursrechten vooral in creatieve sectoren courant gehanteerd worden als een alternatief verloningsmechanisme. Tot een bedrag van maar liefst 16.560 euro, betaal je maar 7,5% belasting op de inkomsten die je privé ontvangt!

#4 Forfaitaire vergoeding bij structureel thuiswerk

Thuiswerk zit in de lift. Als werkgever is het dan ook interessant om stil te staan bij de thuiswerkvergoeding: een (para)fiscaal vrijgestelde vergoeding ten belope van 129,48 euro die je maandelijks kan toekennen aan je werknemer ter compensatie van de kosten die gepaard gaan met het thuiswerken (verwarming, elektriciteit, …).

Fijn is dat je geen rulingaanvraag meer hoeft in te dienen om de vergoeding belastingvrij te kunnen toekennen. De fiscale spelregels werden namelijk vastgelegd in een circulaire. Eens voldaan aan de opgenomen voorwaarden (minstens 5 werkdagen thuiswerk per maand en geen dubbele dekking van dezelfde kosten), dien je dus geen formaliteiten meer te voldoen.

#5 Het uitgelezen moment om te investeren

Met de Corona-wet III werd het percentage van de gewone investeringsaftrek opgetrokken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.


De basisvoorwaarden voor de investeringsaftrek moeten voldaan zijn. Het niet-benutte gedeelte van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen tot 31 december 2021 kan overgedragen worden naar de twee volgende belastbare tijdperken.

 

Ben je al op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen 2021?In ons Tax webinar op 23 februari overlopen we samen met jou de belangrijkste nieuwigheden.

Registreer je hier voor het webinar

 

Vragen of meer info? Contacteer onze expert of bezoek onze Taxpagina!

Tax-snack-square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer