11 juni 2020

Nieuwe steunmaatregelen Covid-19: een overzicht

Er werden afgelopen weekend en de voorbije dagen weer heel wat bijkomende steunmaatregelen goedgekeurd om de bedrijven en de zelfstandigen door deze zware economische periode te loodsen. Onderstaand bezorgen wij jullie een overzicht van de meeste relevante maatregelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op wat vandaag officieel gecommuniceerd werd en uiteraard volgen wij de bijkomende verduidelijkingen verder op.

 

Uitbreiding hinderpremie en toekenning aanvullende compensatiepremie

De Vlaamse regering heeft beslist om de looptijd van de corona hinderpremie te verlengen voor ondernemers die hun vestiging nog steeds verplicht moeten sluiten. Daarnaast komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen met groot omzetverlies.

 

Uitbreiding hinderpremie

De huidige regelgeving voorziet het aflopen van de corona hinderpremie op 12 juni. Aangezien er nog steeds heel wat sectoren getroffen worden door de Covid-19 crisis (discotheken, sauna’s, pretparken, foorkramers,…) werd deze maatregel verder verlengd. De sectoren die op heden nog steeds niet kunnen opstarten, hebben bijgevolg nog steeds recht op een dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag.

Op zoek naar meer informatie? Bekijk onze hinderpremie FAQ

Aanvullende compensatiepremie

De beperkende (preventieve) maatregelen die opgelegd werden, werken voor veel ondernemingen nog steeds door. Hierdoor ervaren de ondernemingen, eventsector, winkels die reeds heropgestart zijn, eveneens een langdurig negatief effect op de omzet.

Zij kunnen een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro aanvragen. De aanvullende compensatiepremie kan genoten door alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie evenals voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw actief zijn.

De voorwaarde is een omzetverlies van minimum 60% gedurende de periode van één maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Dit omzetverlies moet effectief aangetoond kunnen worden aan de hand van cijfers, geleverde prestaties,…

Op zoek naar meer informatie? Bekijk onze FAQ rond de compensatiepremie

 

Verlenging betalingsuitstel belastingen van 30 juni 2020 tot 31 december 2020

Zelfstandigen en ondernemingen hadden reeds de mogelijkheid om hun betalingen inzake bedrijfsvoorheffing, btw, personen- en vennootschapsbelasting uit te stellen tot 30 juni 2020. Dit betalingsuitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020. Er zal een individuele aanvraag bij de FOD Financiën ingediend moeten worden om dit betalingsuitstel te bekomen.

 

Verlenging overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in sectoren die nog niet mogen opstarten of zeven opeenvolgende dagen gedurende één maand gesloten zijn wegens de Covid-19 pandemie, kunnen tot minstens eind augustus genieten van het overbruggingsrecht.

De regering zal deze periode kunnen verlengen tot eind december voor de zwaar getroffen sectoren. Bovendien wordt er voorzien in een heropstart-overbruggingsrecht voor sectoren die reeds zijn opgestart, maar hun capaciteit nog niet ten volle kunnen benutten ingevolge de beperkende maatregelen opgelegd door de overheid (horeca, kappers,…).

Deze zogenaamde ‘relance-uitkering’ zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht. De maatregel moet nog verder uitgewerkt worden, maar momenteel zijn er reeds 2 voorwaarden bekend:

  • de vestiging was op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of de beroepsactiviteit was op dat moment nog verboden en
  • de omzet of bestellingen moeten tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% gedaald zijn t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Meer vragen over het overbruggingsrecht? Bekijk zeker onze FAQ rond het overbruggingsrecht

 

Gedeeltelijk vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ondernemers na toepassing tijdelijke werkloosheid

Zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen naar tijdelijke werkloosheid, moeten de komende drie maanden (juni, juli en augustus) slechts de helft van de bijkomende bedrijfsvoorheffing (in vergelijking met de maand mei) doorstorten. Dit vormt een stimulans om de werknemers die tijdelijk werkloos waren terug op actief te zetten.

 

Consumptiecheque van 300 EUR

Werkgevers kunnen volledig belastingvrij een consumptiecheque van 300 euro toekennen aan hun werknemers. Zij kunnen deze dan benutten binnen de zwaarst getroffen sectoren (horecasector, cultuursector,…).

Voor meer informatie kan je terecht op onze corona info pagina op onze website.

Indien je in tussentijd vragen heeft met betrekking tot de bovenstaande maatregelen of andere maatregelen, aarzel niet om contact op te nemen met ons (corona@vgd.eu)

Nieuwe steunmaatregelen covid-19_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?
Optimaal beheer
11 oktober 2021

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?

In sommige gevallen is het voor een BV eenvoudiger om geen aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in natura. Deze vlieger gaat niet op ...

Lees meer
Waarop letten bij het samenstellen van een aantrekkelijk loonpakket?
Optimaal beheer HR Legal
05 oktober 2021

Waarop letten bij het samenstellen van een aantrekkelijk loonpakket?

Een aantrekkelijk loonpakket kan je ook vanuit sociaaljuridische invalshoek verder optimaliseren, zodat het parafiscaal gunstig kan zijn voor alle ...

Lees meer
Registratierechten in Vlaanderen worden verlaagd
Optimaal beheer
01 oktober 2021

Registratierechten in Vlaanderen worden verlaagd

Wie in Vlaanderen een enige en eigen gezinswoning wil kopen, zal binnenkort slechts 3% in plaats van 6% registratierechten betalen. Ter compensatie ...

Lees meer