16 juni 2021

De weg naar groene mobiliteit: wat zijn de fiscale gevolgen voor jou?

De bedrijfswagen is in ons land nog steeds een populaire manier om werknemers op een fiscaal en sociaal gunstige manier te verlonen. De wetgever wil de fiscaliteit van die bedrijfswagens nu echter in een groen jasje steken om zo tegemoet te komen aan de nakende klimaatdoelstellingen.

De komende jaren mogen we ons dus aan een hele resem aanpassingen verwachten. Welke dat zijn? Onze tax-adviseurs zochten het voor je uit.

De wetgever heeft beslist om in te zetten op koolstofemissievrije wagens, wat ten koste gaat van wagens met een CO2-uitstoot. Die zullen op termijn niet meer aftrekbaar zijn. Dat proces zal geleidelijk aan verlopen. Zo blijven de ‘oude’ fiscale regels mogelijk nog behouden als de aankoop, lease of huur van zo’n bedrijfswagen voor een bepaalde datum plaatsvond. Daarnaast zet de wetgever ook in op de laadinfrastructuur die het mogelijk moet maken om iedereen op termijn te voorzien van elektrische ‘brandstof’. Tot slot sleutelt de wetgever ook aan het mobiliteitsbudget en worden er enkele aanpassingen verwacht op het vlak van sociale zekerheid.

Fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens

Vanaf 1 januari 2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- en dieselkosten van geleasede of gehuurde oplaadbare wagens (hybride) die vanaf die datum zijn aangekocht, geleased of gehuurd, beperkt tot maximaal 50%. De overige kosten die verbonden zijn aan dit hybride model volgen de gewone regels die van toepassing zijn. Zo probeert de wetgever het elektrisch rijden te stimuleren. Vanaf 1 januari 2026 vervalt deze regel en valt men, afhankelijk van de aankoopdatum, terug op de principes in het uitdoofscenario.

Dat uitdoofscenario heeft betrekking op de aankopen, leasings en huurcontracten van wagens met een CO2-uitstoot gesloten tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025. De wagens die aangekocht zijn tussen deze datums zullen stelselmatig hun aftrekbaarheid zien afnemen (daling bovengrens aftrekbaarheid) vanaf aanslagjaar 2026 (verbonden met een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2025). Daarnaast zal vanaf dat moment ook de minimum aftrekgrens van 50% of 40% worden afgeschaft. Vanaf 1 januari 2026 zal de aankoop, leasing of huur van wagens met CO2-uitstoot fiscaal niet meer aftrekbaar zijn.

In een laatste fase (vanaf 1 januari 2027) wordt gesleuteld aan de aftrekbaarheid van de koolstofemissievrije wagens. De aftrekbaarheid van een koolstofemissievrije wagen zal vanaf die datum afhangen van het moment waarop de wagen werd aangekocht, gehuurd of geleased. Contracten voorafgaand aan deze datum kunnen dan ook nog levenslang genieten van 100% aftrekbaarheid. Stelselmatig zal de aftrekbaarheid dalen tot (voorlopig) 67,5% wat betreft de wagens aangekocht, geleased of gehuurd in 2031.

Verhoogde kostenaftrek / belastingkrediet voor laadstations

Ter ondersteuning van dit groener wagenpark, is er meer nood aan laadstations. Om de aankoop hiervan te stimuleren door onder meer de kostprijs haalbaarder te maken, voorziet de wetgever in een belastingvermindering / verhoogde kostenaftrek voor respectievelijk natuurlijke personen en ondernemingen. Het fiscaal voordeel zal afhankelijk zijn van de periode waarin wordt geïnvesteerd in een laadpaal of wanneer de uitgaven plaatsvinden.

Investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur

Om de aankoop (in nieuwstaat) van koolstofemissievrije vrachtwagens en de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene en turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur te stimuleren, introduceert de wetgever een investeringsaftrek. Opnieuw zal gekeken moeten worden naar het moment van de investering. Deze maatregel zal wel budgettair gecompenseerd worden met een verlaging van de vrijstelling van de bijzondere accijnzen voor professionele diesel.

Mobiliteitsbudget

Verder zullen zich ook enkele wijzigingen voordoen op het vlak van het mobiliteitsbudget. Al deze aanpassingen hebben tot doel het mobiliteitsbudget te vereenvoudigen, flexibiliseren, verruimen en meer rechtszekerheid te bieden aan de gebruikers. Zo hoopt de wetgever het succes van deze formule in de loop van de komende jaren verder te doen toenemen. Er is onder andere sprake van onderstaande zaken (niet-limitatief):

  • Uitbreiding van de alternatieve vervoersmiddelen naar o.a. een elektrische step, treinabonnement van inwonende gezinsleden, …
  • Kosten van financieringen (vb. een fietslening), stallingkosten en kosten voor uitrusting (vb. fluohesjes en fietshelmen) die de veiligheid verhogen bij zachte mobiliteit
  • Voetgangerspremie voor verplaatsing voor het woon-werkverkeer
  • De radius van 5 km voor huisvestigingskosten wordt uitgebreid naar 10 km tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling. Binnen deze huisvestigingskosten tellen voortaan ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen mee.


Sociale zekerheid

Op het vlak van de solidariteitsbijdrage en de minimumbijdrage staan er ook enkele wijzigingen op het menu. In de eerste plaats zal de solidariteitsbijdrage voor niet-emissievrije bedrijfswagens die aangekocht, geleased of gehuurd zijn vanaf 1 juli 2023, progressief worden verhoogd met een factor. Deze verhoging is niet van toepassing voor voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023. De voertuigen die aangeschaft worden vanaf 1 januari 2026 met CO2-uitstoot worden onderworpen aan de bijzondere werkgeversbijdrage (38,07%). Op het vlak van emissievrije wagens zal de minimumbijdrage stelselmatig worden opgetrokken.

Er staan dus een hele resem aan veranderingen voor de boeg op het gebied van de aftrekbaarheid en sociale zekerheid. Om de impact van de maatregelen in kaart te brengen, zal er een rapporteringsplicht ingevoerd worden, waarbij het niet naleven ervan kan resulteren in een administratieve boete.

Merk op dat er op het vlak van de taxatie van het voordeel van de bedrijfswagen op vandaag nog geen wijzigingen vast te stellen zijn. Koolstofemissievrije wagens hebben echter geen CO2-uitstoot waardoor het voordeel alle aard lager ligt dan dit van een vergelijkbaar model (zelfde prijsklasse) met een traditionele brandstofmotor.


Wil je meer weten over de impact van de fiscale vergroening van de mobiliteit? Schrijf je in voor ons webinar op 24 juni en kom te weten wat er nu precies verandert voor jouw specifieke situatie.

Herbekijk het webinar

Bij verdere vragen over de fiscale gevolgen van de groene mobiliteit, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze tax adviseurs.

 

autofiscaliteit square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer