02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden tussen onroerende goederen die de eigen woning uitmaken (waar de domicilie gevestigd is) en onroerende goederen die de niet-eigen woning uitmaken (bv tweede verblijf, belegging, opbrengsteigendom,...)

Eigen woning 

De belastingvoordelen voor de eigen woning zijn gewestelijke materie, wat inhoudt dat de gewesten afzonderlijke voorwaarden en grensbedragen kunnen opleggen wat betreft de toepassing van de belastingvermindering. Voor nieuwe hypothecaire leningen afgesloten voor een eigen woning gelegen in het Brussels gewest, werden de belastingvoordelen reeds afgeschaft vanaf 1 januari 2017. Het Vlaams gewest volgde de afschaffing voor nieuwe hypothecaire leningen afgesloten voor de eigen woning vanaf 1 januari 2020. Indien de eigen woning echter gelegen is in het Waals gewest, blijven de gewestelijke belastingvoordelen voorlopig nog bestaan. 

Niet-eigen woning 

Voor (hypothecaire) leningen afgesloten voor een andere dan de eigen woning (de niet-eigen woning), blijven de federale voordelen voor kapitaalaflossingen, verzekeringspremies en interesten tot eind 2023 bestaan. De programmawet van 26 december 2022 schaft de federale fiscale belastingvermindering echter af voor de kapitaalaflossingen en verzekeringspremies voor nieuwe leningen afgesloten vanaf 1 januari 2024. De federale belastingvermindering voor interesten blijft wel nog verder bestaan. 

Indien je bijgevolg nog in 2023 een nieuwe hypothecaire lening zou afsluiten van de niet-eigen woning, zal je -onder bepaalde voorwaarden- nog kunnen genieten van de belastingvermindering zoals deze tot op heden bestaat, zijnde het federaal langetermijnsparen en de gewone interestaftrek. Wordt de lening afgesloten vanaf 1 januari 2024, dan zal enkel de gewone interestaftrek nog van toepassing zijn. 

Merk op dat een herfinancieringslening niet als een nieuwe lening kan worden beschouwd én dat bij een herfinancieringslening de datum van de oorspronkelijke lening de referentiedatum blijft. Indien de looptijd van de lening daarentegen na 1 januari 2024 zou worden verlengd, zullen de voordelen enkel gedurende de oorspronkelijke looptijd van de lening recht geven op de belastingverminderingen.

Lenen vanaf 1 januari 2024

Indien vanaf 1 januari 2024 een hypothecaire lening wordt afgesloten voor een eigen woning, zal deze enkel nog een belastingvoordeel opleveren indien het onroerend goed gelegen is in het Waals gewest. 

Indien de lening wordt afgesloten voor een niet-eigen woning, zal geanalyseerd moeten worden of het afsluiten van een lening nog fiscaal interessant is. 

Leveringsverzekeringen

Het federaal langetermijnsparen blijft (voorlopig) wel nog bestaan voor de storting van premies voor gewone levensverzekeringen. Deze belastingvermindering dient echter opgevolgd te worden aangezien er sprake is van een toekomstige afschaffing. 

 

Indien je vragen hebt over bovenstaande, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze tax-adviseurs

 

VGD_BRUSSEL-De_Meyer_Nathalie_sq Nathalie De Meyer

T: +32 2 474 11 36

M: nathalie.de.meyer@vgd.eu

 

Claudia Van der Spiegel

 T: +32 2 474 11 37

 M: claudia.van.der.spiegel@vgd.eu

 

 

Tax - federaal langtermijnsparen - incl vgd logo-1

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer