15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw activiteiten? Of ze voordelig of nadelig zijn voor jouw bedrijf? We maakten een overzicht van de vijf fiscale maatregelen die het meest in het oog springen.  

Liever de volledige checklist? Onze fiscale experts maakten ook een uitgebreid overzicht. Lees hier de volledige PDF. 

Flexi-job regeling uitgebreid en aangescherpt 

Tot voor kort konden flexi-jobbers vooral aan de slag in de horeca en de handel. Vanaf dit jaar kunnen twaalf nieuwe sectoren flexi-jobbers inschakelen. Op die manier wil de overheid het voor die sectoren, die sterk te lijden hebben onder een tekort aan personeel, gemakkelijker maken om werkkrachten aan te trekken. 

Het gaat om deze twaalf sectoren: 

 • bus/autocar  
 • onderwijs/opvoeding 
 • sport en cultuur 
 • begrafenisondernemingen 
 • kinderopvang 
 • evenementen 
 • voeding 
 • autorijscholen en vormingscentra  
 • autosector  
 • land- en tuinbouw 
 • vastgoedsector 
 • verhuissector 

Met deze maatregel wordt de regeling dus stevig uitgebreid en krijgen veel meer bedrijven toegang tot de voordelige tewerkstellingsmaatregel. Tegelijkertijd wordt de flexi-job regeling ook op een aantal belangrijke punten aangescherpt. Niet-gepensioneerde flexi-jobbers mogen jaarlijks maximaal 12.000 euro verdienen met flexi-jobs. Overschrijden ze dat bedrag, dan worden die bijkomende inkomsten aan de progressieve tarieven belast en verliezen ze mogelijk ook andere fiscale voordelen. Daarnaast worden een aantal andere maatregelen en sancties van kracht die misbruik moeten tegengaan.  

“De erg voordelige tewerkstellingsmaatregel van de flexi-jobs wordt uitgebreid. Vanaf dit jaar kunnen twaalf nieuwe sectoren flexi-jobbers inschakelen.” 

Kaaimantaks wordt strenger

De Kaaimantaks werd ingevoerd om inkomsten uit juridische constructies in belastingparadijzen te belasten. Omdat er volgens de overheid nog te veel achterpoortjes aan de taks zaten, werd de Kaaimantaks aangescherpt. Enkele voorbeelden van recente wijzigingen: 

Vanaf dit jaar is een Belgische oprichter van een juridische constructie onderworpen aan het betalen van een zogenaamde “exit tax” op het moment dat hij zijn fiscaal domicilie overbrengt naar het buitenland.  

Daarnaast was de Kaaimantaks niet van toepassing op juridische constructies met een zogenaamde “daadwerkelijke economische activiteit”. Omdat die omschrijving volgens het Rekenhof erg vaag was en zo in de praktijk te veel ruimte liet voor interpretatie, werd ze vervangen door een veel concretere omschrijving die aangeeft dat de juridische constructie pas uitgesloten is als ze:  

 • een wezenlijke economische activiteit uitoefent,  
 • ondersteund door personeel, uitrusting, activa en gebouwen  
 • en haar inkomsten in hoofdzaak hieruit haalt. 

Wil je weten welke wijzigingen nog van kracht zijn voor de Kaaimantaks? Download dan zeker het volledige rapport van onze fiscale experts. 

“Het Rekenhof bracht een aantal stevige achterpoortjes van de Kaaimantaks aan het licht. De overheid probeert die nu te dichten met een aantal aanpassingen.” 

Aangepast mobiliteitsbudget

Het was niet de eerste wijziging van deze groene fiscale maatregel en waarschijnlijk ook niet de laatste. De overheid heeft het wetgevend kader van het mobiliteitsbudget eind vorig jaar opnieuw aangepast met de intentie om het efficiënter en aantrekkelijker te maken. Enkele veranderingen uitgelicht: 

 • De onder- en de bovengrens van het mobiliteitsbudget worden vanaf dit jaar geïndexeerd 
 • Als werkgever moet je op verschillende tijdstippen nagaan of het mobiliteitsbudget die geïndexeerde ondergrens en bovengrens respecteert: op het ogenblik van toekenning ervan, bij elke functiewijziging van jouw werknemers én sowieso jaarlijks op 1 januari. 
 • Alle vervoermiddelen in de tweede pijler zijn beperkt tot België en de Europese Economische Ruimte. Voordien werd dit alleen voor het gebruik van het openbaar vervoer zo expliciet gesteld. 
 • Dankzij de elektronische mobiliteitsrekening krijgen werknemers voortaan een beter zicht op hun totale mobiliteitsbudget en niet langer alleen op het bedrag na aftrek van de besteding aan de eerste pijler.  

“Onze overheid wil het mobiliteitsbudget aantrekkelijker maken en indexeert vanaf dit jaar de onder- en de bovengrens van het budget.”

Hogere fietskilometervergoeding

De overheid wil het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer nog sterker aanmoedigen. Sinds 1 januari werd de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets dan ook opgetrokken van 0,27 euro per kilometer naar 0,35 euro per kilometer. Om werkgevers aan te moedigen om ook effectief hogere maximale fietsvergoedingen toe te kennen aan hun mensen, voert de overheid bovendien een tijdelijke compensatie in. Die compensatie krijgt de vorm van een belastingkrediet voor de vergoedingen die worden toegekend voor woon-werkverplaatsingen tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026. 

Daarnaast voerde de wetgever wel een plafond in van 3.500 euro per jaar voor de fiscale vrijstelling. 

Werknemers die kiezen voor de werkelijke kostenaftrek zullen niet meer kunnen genieten van de vrijstelling. Zij genieten van een aftrekbaar forfaitair bedrag voor het woon-werkverkeer dat wordt gelijkgeschakeld met het nieuwe maximumbedrag. 

 

Verlaagd btw-tarief (deels) op de schop

Dankzij een steunmaatregel tijdens de coronacrisis, konden zowel particulieren als rechtspersonen voor de afbraak en heropbouw van gebouwen profiteren van een verlaagd btw-tarief van 6 procent. Daar komt sinds dit jaar verandering in. Het verlaagd tarief kan alleen nog voor woningen van natuurlijke personen waar de bouwheer zelf in gaat wonen. Bovendien moet de woning zijn enige woning zijn. Rechtspersonen zijn voortaan uitgesloten. Ook belangrijk: de maximale bewoonbare oppervlakte van het gebouw mag niet groter zijn dan 200m² en de natuurlijke persoon moet er minstens vijf jaar gedomicilieerd blijven. 

Deze vijf fiscale maatregelen zijn maar een greep uit het totaalpakket van fiscale veranderingen die dit jaar van kracht werden. Wil je graag het volledige overzicht? Download het document. 

Wil je zeker zijn dat je niets mist van het fiscaal en ander nieuws van onze VGD-experts? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. 

 

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer