03 maart 2016

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie

Welke onroerende goederen komen in aanmerking?

Eind 2015 werd de Vlaamse renovatiepremie – een tegemoetkoming voor werken in een eigen woning - hervormd. De moeite waard om even de voorwaarden samen te vatten en na te gaan of u al dan niet in aanmerking komt voor deze premie. Merk op dat er een overgangsmaatregel voorzien is voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. 

Een onroerend goed, of het zelfstandig deel ervan, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande (hierna genoemd premiewoning) die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te voeren in een deel van een opgesplitste bestaande woning, of in een bestaand gebouw, zonder het oorspronkelijke volume van dat gebouw uit te breiden. De premiewoning moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum van de eerste aanvraag en in het Vlaamse Gewest liggen. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze grens opgetrokken naar minstens 30 jaar. Merk op dat er voor kamerwoningen en studentenkamers er geen renovatiepremie kan aangevraagd worden. 

Wie kan er van genieten?

Categorie 1: Bewoner

Als bewoner wordt beschouwd: 

 • de meerderjarige particulier die de premiewoning op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats bewoont, op grond van een zakelijk recht, en, in voorkomend geval;
 • de meerderjarige persoon met wie hij gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, met uitzondering van de ascendenten en descendenten in rechte lijn van de bewoner, als die ascendenten en descendenten geen zakelijk recht op de premiewoning hebben.

Als meerderjarige medebewoner ondertekent u mee de aanvraag, EN moet u dus ook voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden. 

Voorwaarden voor de bewoner:

Inkomensgrens

Het inkomen – waarmee wordt bedoeld het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het tweede kalenderjaar dat de aanvraag voorafgaat - van de bewoner mag niet meer bedragen dan:1° EUR 35.000 voor alleenstaanden zonder kinderen ten laste (2016: EUR 41.440,00);2° EUR 50.000 voor gehuwden en voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met EUR 2.800 per persoon ten laste op datum van aanvraag; (2016: EUR 59.200,00 + EUR 3.320,00/pp ten laste)3° EUR 50.000 voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met EUR 2.800 per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste op datum van aanvraag. (2016: EUR 59.200,00 + EUR 3.320,00/pp ten laste) Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor aanvragen in 2016 geldt het inkomen van 2014. 

Onroerende goederengrens

De bewoner mag op de aanvraagdatum naast de premiewoning geen andere woning volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben of gehad hebben in de periode van drie jaar vóór de aanvraagdatum.Bovenstaande voorwaarde geldt niet in de volgende gevallen:

1° het goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de bewoner heeft op de aanvraagdatum geen perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;

2° de woning is op de aanvraagdatum volledig vervreemd en de bewoner bewoonde ze zelf tot hij verhuisd is naar de premiewoning;

3° artikel 19 van de Vlaamse Wooncode is van toepassing op de woning (woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard) en de bewoner heeft de woning als laatste bewoond. 

Categorie 2: Verhuurder

Als verhuurder wordt beschouwd: 

 • de meerderjarige particulier die de premiewoning op de aanvraagdatum voor de duur van minstens negen jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor dat erkend is conform artikel 56 van de Vlaamse Wooncode (hierna SVK genoemd) met het oog op de onderverhuring ervan.

Als de woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor, dan geldt er geen eigendomsvoorwaarde noch een inkomensgrens. Wil je verder lezen? Download dan onderaan onze volledige bijdrage over de "Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie" Volgende items komen hierin verder aan bod: 

 • Berekening van de premie
 • Algemene Voorwaarden
  • Voorwaarden voor de werkzaamheden
  • Cumulatiebeperking
 • Limitatieve lijst voor de werken
 • Bron

Tax

BTW

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer