16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Vennootschapsbelasting

 • De roerende voorheffing op liquidatieboni blijft behouden op 25% . De tijdelijke vastklikregeling voor reserves, die op 30 september 2014 ten einde liep, zou echter omgezet worden in een permanente regeling voor KMO’s. Deze zouden zo jaarlijks een gedeelte van hun belaste winsten kunnen overboeken op een passiefrekening. Deze transactie wordt onderworpen aan 10% roerende voorheffing, maar bij liquidatie kunnen deze reserves zonder voorheffing worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
  Uitkeren van de aldus gevormde reserves vóór de liquidatie brengt een sanctie met zich mee:
  -       binnen de 5 jaar: extra 15% roerende voorheffing;
  -       na 5 jaar: extra 5% roerende voorheffing.
  Hoe groot het “deel” wordt van de belaste winsten dat in aanmerking komt voor dit gunstregime is vandaag evenwel nog een onbekende. Inzake het begrip KMO zal men wellicht opnieuw verwijzen naar de definitie ervan in de vennootschappenwet (Artikel 15 W.Venn).
   
 • De “aanslag geheime commissielonen” van 309% (de zogenaamde “pestbelasting”) wordt teruggebracht  tot een aanslag tussen de 51,5% en 103%.
   
 • Het stelsel van de verworpen uitgaven zal worden hervormd en vereenvoudigd. O.a. zullen de aftrekbeperkingen die er bestaan voor sommige kosten op het vlak van de BTW en de vennootschapsbelasting, zoveel als mogelijk gelijk worden getrokken.
   
 • Investeringen door KMO’s zullen verder aangemoedigd worden door fiscale stimulansen.
                                                                                                                                            
 • Intercommunales die vandaag hoofdzakelijk aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, zullen voortaan aan de vennootschapsbelasting onderhevig zijn.

Al deze aangekondigde maatregelen dienen nog in wetsontwerpen te worden gegoten.  Van zodra er meer nieuws doorsijpelt of de ontwerpteksten beschikbaar zijn, zal VGD u op een meer gedetailleerde wijze informeren. Een regelmatige up-date van deze pagina’s zal dus beschikbaar zijn. Een geregeld bezoek aan onze website is dus sterk aanbevolen…!

Lees hier ook onze andere toelichtingen!

Gerelateerde artikelen