16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Overige

  • De nieuwe regering wil inzetten op een betere relatie tussen fiscus en belastingplichtige, waarbij het respect voor die belastingplichtige centraal staat. Er zal gestreefd worden om de administratieve verplichtingen te reduceren. De communicatie omtrent de toepassing van nieuwe wetten zal meer efficiënt verlopen door publicatie van duidelijke administratieve commentaren en FAQ’s.
     
  • Men tracht de toegankelijkheid van de Rulingcommissie voor KMO’s te verhogen en bovendien haar bevoegdheden te verruimen.
     
  • Er wordt een meer klare kijk beloofd op de precieze draagwijdte van de huidige “anti-rechtsmisbruikbepalingen” waarvoor ook bij de Rulingcommissie een rol wordt weggelegd.  Meer rechtszekerheid voor de belastingplichtige creëren is het uitgangspunt.
     
  • Een voortgezet anti-fraudebeleid wordt gemeld, waarbij de controletechnieken van de diverse administraties aan elkaar zullen gelinkt worden en waarbij “datamining” het trefwoord is.  Het begrip “ernstige fiscale fraude” zal duidelijker gedefinieerd worden.

Al deze aangekondigde maatregelen dienen nog in wetsontwerpen te worden gegoten.  Van zodra er meer nieuws doorsijpelt of de ontwerpteksten beschikbaar zijn, zal VGD u op een meer gedetailleerde wijze informeren. Een regelmatige up-date van deze pagina’s zal dus beschikbaar zijn. Een geregeld bezoek aan onze website is dus sterk aanbevolen…!

Lees hier ook onze andere toelichtingen.

Gerelateerde artikelen