16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: BTW

 • Er zal in de toekomst BTW verschuldigd zijn op bepaalde vrijgestelde diensten (waaronder plastische chirurgie).  Zo ook zullen de “elektronische diensten”, geleverd door ondernemingen gevestigd in andere EU-landen aan Belgische consumenten in België, aan de BTW onderworpen worden.
   
 • Er komt mogelijks een verhoging van de BTW-drempel voor vrijgestelde ondernemingen tot 25.000 EUR.
   
 • Het verlaagd BTW-tarief van 6% voor renovatiewerken aan privé-woningen zal pas na 10 jaar na de eerste ingebruikneming van die woningen van toepassing zijn (nu reeds na 5 jaar).  Het tarief van 21% zal dus vijf jaar langer van toepassing zijn op deze werken.
   
 • Het thans zware  BTW-boetesysteem zou worden hervormd, hetgeen tot meer “redelijke” boetes zou moeten leiden. Er wordt voortaan vanuit gegaan dat de belastingplichtige “te goeder trouw” heeft gehandeld.
   
 • Het huidige, zeer complexe stelsel inzake de aftrek van BTW op roerende bedrijfsmiddelen (vooral bij gemengde BTW-belastingplichtigen en gedeeltelijk privégebruik), zal vereenvoudigd worden.

Al deze aangekondigde maatregelen dienen nog in wetsontwerpen te worden gegoten.  Van zodra er meer nieuws doorsijpelt of de ontwerpteksten beschikbaar zijn, zal VGD u op een meer gedetailleerde wijze informeren. Een regelmatige up-date van deze pagina’s zal dus beschikbaar zijn. Een geregeld bezoek aan onze website is dus sterk aanbevolen…!

Lees hier ook onze andere toelichtingen.

Gerelateerde artikelen