13 februari 2015

Niet langer “miserietaks” bij echtscheidingen!

Ter herinnering: het verdeelrecht viseert de uit onverdeeldheidtreding, met name de situatie waarbij de ene mede-eigenaar een (deel van een) onroerend goed overneemt van een andere mede-eigenaar, hetgeen registratierechten op die overdracht opeisbaar maakt. 

Vooral in situaties van echtscheiding of beëindiging van een samenwoningsrelatie werd deze tariefverhoging ervaren als een nodeloze fiscale aanslag in moeilijke privé-omstandigheden. Zo’n delicate privé-aangelegenheid over dezelfde kam scheren als bijvoorbeeld het fiscaal optimaal structureren van vastgoed werd dan ook quasi unaniem als onrechtvaardig ervaren. 

Vandaar ook de bijnaam in de media van “miserietaks”, niettegenstaande die tariefverhoging van 1% naar 2,5% voor ex-partners gemilderd werd door het invoeren van een zgn. abattement (dwz. een vermindering van de belastbare grondslag met 50.000 euro, en voor koppels met kinderen een bijkomende vermindering van 20.000 euro per kind).

De Vlaamse regering is thans van mening dat het abattement die tariefverhoging niet voldoende verzacht. Om die reden wordt met ingang van 1 januari 2015 het oude tarief van 1% opnieuw ingevoerd, althans voor zover het gaat om verdelingen of afstanden naar aanleiding van een echtscheiding of stopzetting van een wettelijke (geformaliseerde) samenwoning.

In de overige gevallen blijft het huidige tarief van 2,5% als verdeelrecht van kracht. 

Gerelateerde artikelen

Wijziging in de erfbelasting sinds 1 januari 2017
08 maart 2017

Wijziging in de erfbelasting sinds 1 januari 2017

Tot vóór 1 januari 2017 was het mogelijk dat een begunstigde van een levensverzekeringscontract reeds erfbelasting verschuldigd was zonder de ...

Lees meer
Onbetaalde facturen moeten niet langer worden neergelegd!
28 februari 2014

Onbetaalde facturen moeten niet langer worden neergelegd!

In 2013 werden een aantal bepalingen ingevoerd teneinde de werklast binnen justitie te verminderen, waaronder de afschaffing van de vereiste van ...

Lees meer