25 april 2014

Nederlandse piste blijft voorlopig (?) intact.

Vele Belgen die schenkingen van roerende goederen aan de kinderen willen doen met voorbehoud van het vruchtgebruik, trekken daarvoor naar een Nederlandse notaris.

De reden daarvoor is heel eenvoudig: bij een Belgische notaris zou over een dergelijke schenking 3% schenkingsrecht worden geheven. Bij de Nederlandse notaris blijft die heffing achterwege. In dit laatste geval is er wel een risicoperiode van drie jaar. Indien de schenker intussentijd zou komen te overlijden, zal de schenking alsnog deel uitmaken van zijn nalatenschap en aan de successierechten worden onderworpen.

In principe is enkel een plots overlijden binnen de periode van drie jaar echt een probleem. Indien de schenker bijvoorbeeld ernstig ziek wordt in de periode van drie jaar met risico op overlijden, kan de Nederlandse akte alsnog ter registratie worden aangeboden in België en de 3% schenkingsrechten betaald worden.

Enkele weken geleden waren er in fiscale kringen alsook in de pers geruchten verspreid dat de Belgische fiscus dergelijke schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris als "rechtsmisbruik" zou kwalificeren en hier dus doorheen zou prikken.

Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën deze geruchten afgedaan als een "kwakkel" en dat dergelijke schenkingen voor een buitenlandse notaris in beginsel geen probleem vormen.

Voorlopig dus geen paniek.  Het kan nog,.... maar voor hoe lang nog?

Gerelateerde artikelen