26 mei 2015

Modaliteiten tot melding buitenlandse rekeningen aan het CAP gekend!

Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) zijn er meer dan 40 codes bijgekomen. Eén van de wijzigingen bevindt zich in de rubriek XIII, meer bepaald deze van de ‘rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland’.

Vanaf 2012 hebben de belastingplichtigen de plicht hun buitenlandse rekeningen te melden aan het centrale aanspreekpunt (hierna: CAP). Deze melding dient ten laatste te gebeuren met de indiening van de aangifte, waarin het bestaan van de buitenlandse rekeningen wordt gemeld. Tenzij deze melding reeds is gebeurd in een vorig aanslagjaar.

De procedure van deze melding was evenwel bij de verplichting ervan nog niet voor handen. Het Koninklijk Besluit van 3 april 2015 bracht hierin verandering. Zodoende dat het nieuwe aangifteformulier - naast de noodzakelijke rubrieken om het bestaan van buitenlandse rekeningen te vermelden - de mogelijkheid bevat om aan te geven dat de nummers van deze rekeningen meegedeeld werden aan het CAP.,br>De federale overheid financiën heeft een verklarende nota gepubliceerd met de modaliteiten tot melding van buitenlandse rekeningen aan het CAP. De melding kan vanaf 26 mei 2015 elektronisch of schriftelijk via een formulier gebeuren.
Tot slot nog even dit ter herinnering... De uiterste indieningsdatum voor de ‘papieren’ aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 is 30 juni 2015. Zij die hun aangifte elektronisch indienen via Tax-On-Web krijgen de tijd tot 15 juli 2015. De mandatarissen (accountants, …) beschikken over een latere indieningstermijn, zijnde 29 oktober 2015.

Gerelateerde artikelen