12 december 2014

KMO en nog een jaarrekening die afsluit per 30-12-2014?

Er bestaan nog wel vennootschappen die niet per 31 maar wel per 30 december hun jaarrekening afsluiten.

Wel de KMO’s die in dat geval verkeren, doen er misschien goed aan om nog voor het jaareinde het boekjaar met een dag te verlengen naar 31-12-2014. In dat geval zullen de winsten van het kalenderjaar 2014 ook reeds in aanmerking komen voor de aanleg van de liquidatiereserve die de nieuwe regering voor ons in petto heeft. Die liquidatiereserve is een middel om voortaan de belastingdruk op dividenden van 25% te reduceren naar 15% of zelfs naar 10% bij latere liquidatie.  Deze maatregel gaat reeds in werking met ingang van aanslagjaar 2015 . Boekjaren die afsluiten per 30-12-2014 zijn verbonden aan het aanslagjaar 2014 en moeten dus normaal gezien nog een jaartje wachten,… tenzij het boekjaar met 1 dag wordt verlengd! 

Het ontwerp van programmawet voorziet op dit vlak namelijk niet dat gemorrel aan de afsluitdatum van het boekjaar geen uitwerking heeft. Opgelet de wet is wel nog niet gestemd...!

Gerelateerde artikelen

Bijzondere liquidatiereserve uitgebreid naar aanslagjaar 2012!
Optimaal beheer
20 maart 2017

Bijzondere liquidatiereserve uitgebreid naar aanslagjaar 2012!

Bepaalde kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar waren benadeeld door hun belaste reserves van aanslagjaar 2012, omdat zij uit de boot ...

Lees meer
Nieuw opgerichte vennootschappen: hou het op een kort eerste boekjaar …
09 januari 2015

Nieuw opgerichte vennootschappen: hou het op een kort eerste boekjaar …

Toch loont het de moeite om te kiezen voor een kort eerste boekjaar dat minder dan 12 maanden bedraagt. Zeker in geval de vennootschap opgericht ...

Lees meer