12 december 2014

KMO en nog een jaarrekening die afsluit per 30-12-2014?

Er bestaan nog wel vennootschappen die niet per 31 maar wel per 30 december hun jaarrekening afsluiten.

Wel de KMO’s die in dat geval verkeren, doen er misschien goed aan om nog voor het jaareinde het boekjaar met een dag te verlengen naar 31-12-2014. In dat geval zullen de winsten van het kalenderjaar 2014 ook reeds in aanmerking komen voor de aanleg van de liquidatiereserve die de nieuwe regering voor ons in petto heeft. Die liquidatiereserve is een middel om voortaan de belastingdruk op dividenden van 25% te reduceren naar 15% of zelfs naar 10% bij latere liquidatie.  Deze maatregel gaat reeds in werking met ingang van aanslagjaar 2015 . Boekjaren die afsluiten per 30-12-2014 zijn verbonden aan het aanslagjaar 2014 en moeten dus normaal gezien nog een jaartje wachten,… tenzij het boekjaar met 1 dag wordt verlengd! 

Het ontwerp van programmawet voorziet op dit vlak namelijk niet dat gemorrel aan de afsluitdatum van het boekjaar geen uitwerking heeft. Opgelet de wet is wel nog niet gestemd...!

Gerelateerde artikelen

Vermijd een financiële vennootschap en geniet van het verlaagd KMO-tarief
Slimme groei
07 februari 2018

Vermijd een financiële vennootschap en geniet van het verlaagd KMO-tarief

Het is inmiddels bekend: in de regel daalt vanaf dit jaar het tarief van de vennootschapsbelasting voor KMO's naar 20,4% op de eerste schijf van ...

Lees meer
De 6% btw-regeling voor afbraak en heropbouw doorgelicht (deel 3)
Optimaal beheer btw
08 februari 2021

De 6% btw-regeling voor afbraak en heropbouw doorgelicht (deel 3)

Begin dit jaar is de nieuwe uitgebreide tijdelijke regeling van 6% btw voor afbraak en heropbouw in voege getreden. De levering van een na afbraak ...

Lees meer