22 mei 2015

Intercalaire interesten: een onverwacht fiscaal voordeel?

Bij aanzienlijke vertraging, stopzetting van de werken of wanneer de oplevering van de activa uitgesteld wordt, dienen de interesten in resultaat genomen te worden.  Enkel rente op vreemd vermogen komt in aanmerking voor activatie.  Indien een groepsvennootschap over onvoldoende financiële middelen beschikt om een actief op te richten, kunnen de nodige gelden ter beschikking gesteld worden door een verbonden vennootschap. In dat geval kan de thin cap-regeling van toepassing zijn, waardoor een deel van de interesten fiscaal niet aftrekbaar zijn. Bij activatie van deze interesten, zal de thin-cap regeling luidens het antwoord van de Minister van Financiën op een parlementaire vraag echter niet toegepast worden, noch in het boekjaar waarin ze geactiveerd worden, noch in het boekjaar waarin ze afgeschreven worden. De keuze om de interesten te activeren, kan u dus een fiscaal voordeel opleveren. 

Gerelateerde artikelen

Herkwalificatie van interesten ook van toepassing voor vaste vertegenwoordigers
Optimaal beheer
25 oktober 2016

Herkwalificatie van interesten ook van toepassing voor vaste vertegenwoordigers

Het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder of zaakvoerder, hij een vaste vertegenwoordiger ...

Lees meer
Gespreide taxatie: Belaste inbreng – de rulingcommissie schenkt klare wijn
10 oktober 2014

Gespreide taxatie: Belaste inbreng – de rulingcommissie schenkt klare wijn

Recent werd aan de Rulingcommissie een concrete casus voorgelegd: een dochtervennootschap heeft (vrijwillig) een meerwaarde verwezenlijkt welke zij ...

Lees meer