22 mei 2015

Intercalaire interesten: een onverwacht fiscaal voordeel?

Bij aanzienlijke vertraging, stopzetting van de werken of wanneer de oplevering van de activa uitgesteld wordt, dienen de interesten in resultaat genomen te worden.  Enkel rente op vreemd vermogen komt in aanmerking voor activatie.  Indien een groepsvennootschap over onvoldoende financiële middelen beschikt om een actief op te richten, kunnen de nodige gelden ter beschikking gesteld worden door een verbonden vennootschap. In dat geval kan de thin cap-regeling van toepassing zijn, waardoor een deel van de interesten fiscaal niet aftrekbaar zijn. Bij activatie van deze interesten, zal de thin-cap regeling luidens het antwoord van de Minister van Financiën op een parlementaire vraag echter niet toegepast worden, noch in het boekjaar waarin ze geactiveerd worden, noch in het boekjaar waarin ze afgeschreven worden. De keuze om de interesten te activeren, kan u dus een fiscaal voordeel opleveren. 

Gerelateerde artikelen

Hoe een voordeel alle aard tweemaal een voordeel kan opleveren
26 december 2014

Hoe een voordeel alle aard tweemaal een voordeel kan opleveren

Een werkgever kan aan een werknemer (of een vennootschap aan een bedrijfsleider) een lening toestaan beneden een marktconforme intrest of zelfs ...

Lees meer
Interest- en royaltyrichtlijn: Hof van Beroep Gent eist attest voorafgaand aan de toekenning of betaalbaarstelling van de interesten.
23 oktober 2014

Interest- en royaltyrichtlijn: Hof van Beroep Gent eist attest voorafgaand aan de toekenning of betaalbaarstelling van de interesten.

Recent werd een verrassend arrest gepubliceerd met betrekking tot de formaliteiten die vervuld dienen te worden wanneer men zich beroept op de ...

Lees meer