17 oktober 2014

Houd het KI van uw outillering streng in de gaten...!

Vanaf 1 januari 2014 kunnen deze bedrijven een beroep doen op een nieuwe vermindering waardoor de afbouw van de belasting op materieel en outillage bespoedigd wordt.

Concreet houdt deze vermindering in dat het KI van het oude machinepark verminderd wordt met het KI dat toegekend wordt aan het nieuw geïnvesteerde materieel en outillering. Dit levert een dubbel voordeel op. Enerzijds geniet het KI van het nieuw materieel en outillering van een vrijstelling, anderzijds wordt het KI van het bestaande machinepark verminderd met datzelfde vrijgestelde KI.

Deze vermindering is slechts geldig voor investering in 2014, 2015 en 2016 en zal een impact hebben op de belastbare basis vanaf aanslagjaar 2015.

Voor bedrijven die van plan zijn om te investeren in nieuwe machines, loont het dus zeker de moeite om deze investeringen in de komende jaren uit te voeren!

Heeft u geïnvesteerd in nieuw materieel en outillering, vergeet dan niet tijdig aangifte te doen van het nieuw materieel en outillering bij de dienst Patrimoniumdocumentatie, zodat u de vrijstelling zeker niet misloopt!

Uiteraard kunnen de verminderingen wegens tijdelijke of definitieve improductiviteit ook nog steeds toegepast worden.

Gerelateerde artikelen

Inventarisatie van uw machinepark kan de moeite lonen
Optimaal beheer
25 maart 2016

Inventarisatie van uw machinepark kan de moeite lonen

Voor aanslagjaar 2015 kon het belastbaar kadastraal inkomen enkel afgebouwd worden middels het verwijderen van oude machines (desinvesteringen). ...

Lees meer
Tip van de week: Uw onroerende voorheffing in 2019 nog tot nul herleiden?
Tax
23 december 2019

Tip van de week: Uw onroerende voorheffing in 2019 nog tot nul herleiden?

In Vlaanderen bent u niet alleen onroerende voorheffing verschuldigd op gronden en gebouwen maar is er ook een belasting verschuldigd op materieel en ...

Lees meer