26 december 2014

Hoe een voordeel alle aard tweemaal een voordeel kan opleveren

Een werkgever kan aan een werknemer (of een vennootschap aan een bedrijfsleider) een lening toestaan beneden een marktconforme intrest of zelfs zonder intrest, bijvoorbeeld naar aanleiding van de aankoop van een onroerend goed. In dergelijke situatie kent de werkgever of vennootschap een voordeel alle aard toe. Dit voordeel is evenwel belastbaar en dient dan ook vermeld te worden op de fiches 281.10 of 281.20 afhankelijk aan wie het voordeel wordt toegekend.

Het aftrekbaar bedrag – dat in aanmerking komt voor de intrestaftrek - is niet enkel gelijk aan de intresten die werkelijk betaald werden aan een financiële instelling, maar mag ook vermeerderd worden met het belastbaar rentevoordeel zoals hierboven vermeld. Een mooie opportuniteit in de aangifte, want op die manier kunnen de belastingen op het voordeel alle aard gereduceerd worden!

Met deze tip sluiten we het jaar 2014 af. Vanwege het VGD tax team wensen wij jullie het allerbeste toe voor 2015!

Gerelateerde artikelen

Berekening voordeel alle aard voor privéwoningen: eindelijk duidelijkheid!
Optimaal beheer
07 augustus 2018

Berekening voordeel alle aard voor privéwoningen: eindelijk duidelijkheid!

Eén van de grootste verrassingen van het recente begrotingsakkoord is dat de belasting op het privégebruik van woningen die eigendom zijn van de ...

Lees meer
Investeringsaftrek voordeliger dan notionele intrestaftrek?
Straffe start Slimme groei Optimaal beheer
22 januari 2016

Investeringsaftrek voordeliger dan notionele intrestaftrek?

Ja, het kan! De notionele intrestaftrek - een aftrek van het belastbaar inkomen van vennootschappen in de vorm van een fictieve rente - werd sinds ...

Lees meer