16 mei 2014

Hoe de aftrekbaarheid van bedrijfsleidersbezoldigingen veilig stellen?

Om de aftrekbaarheid van bedrijfsleidersbezoldigingen te bekomen, dienen deze te beantwoorden aan de algemene aftrekvoorwaarden opgenomen in art. 49 van het WIB 92. Zonder in detail te treden, komt het er op neer dat de echtheid en het bedrag met de nodige bewijsstukken gestaafd dienen te worden. De vergoeding dient namelijk te beantwoorden aan werkelijke prestaties. De nodige voorzichtigheid is hier dus geboden!

Daarnaast is het ook belangrijk dat het toekennen van bedrijfsleidersbezoldigingen statutair voorzien moet zijn of bekrachtigd worden door de algemene vergadering. Het komt voor dat bij oprichting van een vennootschap volgende paragraaf wordt opgenomen in de oprichtingsakte: "mandaat van de zaakvoerder/bestuurder kan bezoldigd zijn, mits uitdrukkelijk akkoord/beslissing van de algemene vergadering".

Indien er een bezoldiging wordt toegekend en deze werd niet bekrachtigd door de algemene vergadering, dan kunnen de bezoldigingen verworpen worden daar het niet voorzien is in de statuten. Het feit dat de jaarrekening wordt goedgekeurd kan niet gelijkgesteld worden met een beslissing tot toekenning van de bezoldigingen.

Conclusie: zorg voor een goede documentatie en kijk de statuten erop na zodat de aftrekbaarheid van de bedrijfsleidersbezoldigingen niet tot discussies kunnen leiden.

Gerelateerde artikelen