29 juni 2015

Het principe van vooruitbetaalde huur (opnieuw) bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen

In bepaalde situaties kan het natuurlijk een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren wanneer de vooruitbetaalde huur in één keer afgetrokken kan worden. Dit tot grote tegenzin van de Administratie. Zeer recent heeft het Hof van Beroep te Antwerpen zich uitgelaten omtrent deze problematiek. In zeer duidelijke bewoording heeft het hof op 13 maart 2015 nogmaals bevestigd dat de kost die gepaard gaat met de vooruitbetaalde huur, weldegelijk volledig in aftrek genomen kan worden in het jaar van betaling.  

Gerelateerde artikelen