12 september 2016

Heeft u er al eens aan gedacht om een vennootschap op te richten?

In bepaalde omstandigheden kan het voordeliger zijn om uw activiteit als zelfstandige via een vennootschap uit te oefenen. Als uw activiteit als zelfstandige een hoog winstcijfer oplevert, kan het interessant zijn om de overstap naar een vennootschap te overwegen.  

Wij denken bijvoorbeeld aan de individuele pensioentoezegging, waarbij uw vennootschap – in functie van uw bezoldiging – een fiscaal aftrekbare storting kan doen ten voordele van haar bedrijfsleider. Deze premie is aftrekbaar in hoofde van de vennootschap en wordt voordelig belast bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bijkomend kan u uw bezoldiging vrij bepalen naargelang uw eigen levensbehoefte, hetgeen eveneens zal resulteren in een besparing op het vlak van sociale bijdragen.  

One size does not fit all. Het is namelijk niet altijd zo dat de overstap naar een vennootschap (fiscaal) voordelig kan zijn. Daarom neemt u best contact op met uw VGD-adviseur die samen met u de vergelijking kan maken.  Wij geven u alvast nog één tip mee met de komende warme dagen in het vooruitzicht: water, fruit of frisdrank worden beschouwd als een aftrekbaar sociaal voordeel in hoofde van de vennootschap, wat niet het geval is voor een zelfstandige. Of hoe de klimaatopwarming een invloed kan hebben op de “vervennootschappelijking”… 

Gerelateerde artikelen