26 januari 2015

Europa maakt internetondernemen duurder

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de regels voor de plaats van deze diensten, wanneer ze verleend worden aan niet-BTW-belastingplichtigen (particulieren, publieke organismen, gemeenten, provincies, gemeenschappen, gewesten,….) gevestigd binnen de EU.

De plaats van deze diensten, verstrekt aan niet-BTW-belastingplichtigen, zal de plaats zijn waar de afnemer van de dienst gevestigd is, ongeacht de plaats van vestiging van de verrichter (tot 31/12/2014 vond deze dienst plaats waar de dienstverrichter is gevestigd).

Voorbeeld: Een Belgische onderneming verstrekt aan een in Duitsland gevestigde particulier, een overheidsinstantie, een gemeente, … een elektronische dienst in de vorm van het downloaden van een formulier. Tot en met 31 december 2014, was deze handeling onderworpen aan Belgische BTW. Vanaf 1 januari 2015, zal deze handeling echter onderworpen zijn aan Duitse BTW.
 

Administratieve ballast, een doorn in het oog

Vanaf 1 januari 2015 moet de (Belgische) dienstverrichter in principe in elke lidstaat waar ze deze diensten verricht, een BTW-nummer aanvragen (en bijgevolg een BTW-aangifte indienen en er de verschuldigde BTW betalen).

Om te voorkomen dat de (Belgische) dienstverrichter zich in elk EU-land, waar ze haar diensten aanbiedt, moet laten registreren voor BTW-doeleinden, wordt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om de BTW-verplichting, zijnde het betalen van de buitenlandse BTW, vanuit haar eigen lidstaat (waar ze gevestigd is) via de Mini One Stop Shop (MOSS) of mini enig loket systeem uit te voeren. Uw onderneming dient zich hiervoor wel te laten registreren.

Als u weet, dat er in de EU 75 verschillende tarieven van toepassing zijn, u als ondernemer zelf moet instaan voor het lokaliseren van de klant, zelf moet nagaan welke andere verplichtingen (behalve registratie) er in de diverse lidstaten moeten worden vervuld… Dan weet u dus dat het voor de (kleine) internetondernemer een groot kluwen is dat niet altijd even duidelijk is.

VGD staat u uiteraard graag bij in deze materie met de nodige expertise en ervaring in deze materie, wat u zal toelaten om uw focus veeleer op de ontwikkeling van uw business te leggen.

Gerelateerde artikelen