14 maart 2014

Elektriciteit voortaan aan 6% BTW?

Vanaf 1 april 2014 zal het btw-tarief op levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers dalen van 21% naar 6%. Merk op dat de levering van aardgas uitgesloten is van dit verlaagde tarief.

Het btw-tarief op de levering van elektriciteit daalt naar 6% in het geval men als huishoudelijke afnemer beschouwd kan worden.  

Concreet wordt de natuurlijke persoon bedoeld welke een residentieel contract afsluit of afgesloten heeft met de elektriciteitsleverancier. Vennootschappen en andere rechtspersonen komen niet in aanmerking.

Personen die een professioneel contract hebben afgesloten kunnen het verlaagde btw-tarief niet genieten, zelfs niet als er een gemengd gebruik is. De levering zal integraal aan het normale btw-tarief van 21% onderworpen worden.  

Gegeven de situatie waarin een huis in de vennootschap zit, de elektriciteitscontracten afgesloten zijn met de vennootschap en de gebruiker een voordeel betaalt aan de vennootschap, kan worden nagegaan of een optimalisatie mogelijk is. Dergelijke optimalisatie zou er kunnen in bestaan een residentieel contract af te sluiten in persoonlijke naam. Voor wat betreft het professioneel gebruik kan er eventueel een vergoeding gevraagd worden aan de vennootschap.

Hoewel het nog even afwachten is op de publicatie van de wetteksten, is het misschien toch al raadzaam eens na te gaan welke contracten er op vandaag afgesloten zijn en welke contracten er best opnieuw worden herbekeken in het licht van de geplande nieuwe regels.

Gerelateerde artikelen