15 juli 2015

De Ronde van Frankrijk... er is meer te winnen dan enkel de gele trui

De Ronde van Frankrijk is dus meer dan een feest voor de wielerliefhebber alleen. Het is een groot circus waar iedereen zijn graantje wil van meepikken, van de kleine zelfstandige tot … de schatkist.  Aangezien de Ronde van Frankrijk dit jaar ook België heeft aangedaan, pikt ook de Belgische staat uiteraard gretig haar graantje mee. Maar waar haalt ze deze graantjes nu precies? Eerst en vooral is er de betaling van het toegangsticket (aan ASO) door de stad of gemeente waar de etappe start of aankomt. Aangezien deze vergoeding ons inziens enkel het recht biedt om een etappe te laten starten of te laten aankomen en wij mogen aannemen dat de meeste steden over een Belgisch btw-nummer beschikken, zal deze vergoeding, in principe, belastbaar zijn waar de ontvanger van de dienst gevestigd is. Voor de etappes die België aandoen (als start- of aankomstplaats) is het dus de Belgische schatkist die haar graantje meepikt. Indien de betrokken stad of gemeente niet over een Belgisch btw-nummer beschikt, zal het de Franse staat zijn die extra btw-inkomsten geniet.Verder zijn er ook de talrijke VIP pakketten die verkocht worden door bedrijven, bestaande uit onder meer unieke en gepersonaliseerde goodies, toegang tot het VIP-dorp, spijzen en dranken, begeleiding etc... Ook hier gaat het weer om een complexe dienst, welke belast wordt waar de ontvanger is gevestigd (b2b) of waar de dienstverrichter is gevestigd (b2c), afhankelijk van wie de afnemer van de dienst is. Wat betreft de etappes die in België passeren zal het grootste graantje in principe voor de Belgische staat en bedrijven zijn.  Ook wie het met iets minder moet stellen, en enkel een toegangskaart kan bemachtigen steunt de Belgische schatkist.  Toegang tot een sportevenement is immers belastbaar waar het evenement plaatsvindt. Langsheen het parcours staan natuurlijk ook tal van eet- en drankkraampjes die zorgen voor het nodige hapje en drankje voor de supporters. Daar dit leveringen van goederen en diensten betreffen, onderworpen aan de btw van het land waarin het kraampje zich bevindt, pikt ook hier, naast de lokale handelaar, de betrokken lidstaat haar graantje mee. En de renners komen uiteraard niet alleen. De Ronde is eigenlijk te vergelijken met een gigantisch circus dat van de ene plaats naar de andere trekt. Aan deze trektocht zijn natuurlijk enorme uitgaven verbonden, zoals ondermeer logies, spijzen en dranken, brandstof, veiligheid, medische kosten en noem maar op. De meeste van deze kosten zijn onderworpen aan de btw van de lidstaat waarin ze gemaakt worden. Wanneer de Ronde België doorkruist, wordt de Belgische schatkist eveneens gespijsd door de btw die op deze uitgaven rust. En door een beperking van het recht op aftrek van vele kosten in dit verband, levert dit een blijvend voordeel op voor de Belgische staat. Wie dus dacht dat enkel de renners er beter van worden heeft het dus goed mis. Zo zie je maar, er zijn tijdens de Ronde meerdere winnaars … maar enkel diegenen die over de meet in Parijs gaan zijn de echte helden…

Gerelateerde artikelen