28 februari 2015

DE OMZETTINGSTAKS : BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE

Vele critici zagen er toen reeds een flagrante inbreuk in op het Europese verbod op taxatie van kapitaalinzameling. Onder het motto “gelijk kun jij hebben, maar gelijk moet jij ook nog krijgen” kozen velen eieren voor hun geld en converteerden alsnog eind 2011.
 Voor de hardliners die op hun strepen zijn gaan staan en aldus geweigerd hebben om reeds in 2011 te converteren, is er nu goed nieuws. Op basis van een Europese veroordeling van oktober 2014 en een daaropvolgende uitspraak van het Belgisch Grondwettelijk Hof eerder deze maand, wordt de zogenaamde omzettingstaks retro-actief vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat taksen die gedurende 2012 en 2013 werden betaald überhaupt niet verschuldigd waren en aldus kunnen worden teruggevorderd
 Mocht u zich aldus tussen de hardliners bevinden, dan klopt u best aan bij de fiscus om terugvordering te verkrijgen. In casu zal dit kunnen via een bezwaarschrift bij de Dienst Registratie in Brussel en dit binnen de 6 maanden na publicatie van voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof. Contacteer gerust uw VGD-adviseur om u meer in detail te berichten. 
 Om misverstanden te vermijden: Voor de mensen die veiligheidshalve reeds eind 2011 hebben geconverteerd wijzigt er uiteraard niets. 

Gerelateerde artikelen