26 juni 2015

"De gewijzigde belastingaangifte: kopzorgen of opportuniteiten?" Filip Viaene (VGD tax adviseur)

Wat is er nu precies veranderd, dat deze complexere aangifte enigszins kan verklaren?

"Zonder theoretisch 100% correct te zijn komt het er eigenlijk op neer dat vanaf heden één vierde van de personenbelasting rechtstreeks aan de deelstaten Gewesten toekomt. Daar waar vroeger de federale overheid uniforme regels hanteerde en een deel van de belastingopbrengst doorstortte, krijgen de deelstaten Gewesten nu eigen “beleidsruimte”. Deze tendens is vergelijkbaar met wat wij in het verleden reeds kenden op het vlak van bvb registratie- en successierechten.Het meest frappante voorbeeld is uiteraard de woningfiscaliteit waarbij de zogenaamde aftrek enige eigen woning (in mensentaal: de woonbonus) thans regionaal kan worden ingevuld. Hier ligt alvast één van de belangrijkste redenen van de explosie van codes. Voor de volledigheid: niet enkel de woonbonus maar ook andere fiscale tegemoetkomingen werden regionaal. Dit zou ons binnen het bestek van deze bijdrage evenwel te ver leiden." 

Ik kan me niet voorstellen dat de nieuwe regering als doel had de zaken nodeloos complex te maken. Zit er beterschap aan te komen naar de volgende jaren toe? Of is dit nu eenmaal een noodzakelijk kwaad? 

"Regionale fiscale autonomie was een prioriteit voor diverse politici. Nu die “vette vis” voor een niet onaardig stuk werd gevangen, dient m.i. nu de prioriteit zich te verleggen naar vereenvoudiging en rechtvaardigheid in de personenbelasting. Dit besef is goed verspreid binnen beleidsmakers, practici…" 

De fiscus meldt in De Tijd dat men zich soepel zal opstellen bij fouten tegen het invullen van de codes voor de woonfiscaliteit en dat men niet hoeft te vrezen voor een administratieve sanctie. Bestaat het gevaar dan niet dat men hier te licht over gaat?

"Zoals hoger aangehaald, is de regelgeving onmenselijk complex geworden. Niemand kan de “goede huisvader” dan ook kwalijk nemen dat hij zich al eens vergist in de codering. Mijn jeugdervaring leert mij dat een tackle met twee voeten vooruit altijd een rode kaart oplevert in het voetbal. Terecht overigens. Schouder-aan-schouder schermutselingen op de rand van de zestien meter moet kunnen. Vergeef mij de voetbalvergelijking, maar na het Wales-débacle zijn alle Belgen hier wel aan wat nederigheid en herbronning toe. In fiscaliteit is het niet anders." 

Wat is nu precies de meerwaarde van onze VGD adviseurs? 

"In tegenstelling tot de meeste hardwerkende Vlamingen is het correct invullen en indienen van aangiften voor de VGD-ers geen randactiviteit, maar de echte core business. Omwille van onze professionele kwalificaties kunnen wij ons het veroorloven deze uiterst technische materie van binnen en van buiten te doorgronden. Onder het motto “schoenmaker, blijf bij jouw leest” kunnen flink wat ongelukken vermeden worden."  

Tot wanneer hebben de mensen nu precies tijd om hun aangifte in te vullen? 

"Het toevertrouwen van uw dossier aan VGD heeft niet alleen het voordeel dat onze technici deze met de grootste zorg zullen behandelen. Tevens impliceert een volmachtgave dat de aangifte pas tegen 29 oktober moet worden ingediend, d.i. de indieningstermijn wordt merkelijk langer. 

  • Op papier: uiterlijk 30 juni 2015
  • Via tax on web: uiterlijk 15 juli 2015
  • Via tax on web met VGD als volmachtdrager: uiterlijk 29 oktober 2015"

Gerelateerde artikelen