26 juni 2015

De ene autokost is de andere niet…let op voor dubbele pech!

Indien bijvoorbeeld de bedrijfsleider een ongeval veroorzaakt waarbij de verzekering ten gevolge van een persoonlijke fout van de bedrijfsleider (vb. dronkenschap), niet tussenkomst, dan is de bedrijfsleider in navolging van cassatierechtspraak verplicht deze schade aan de vennootschap te vergoeden om haar te compenseren voor het geleden nadeel. Hieruit volgt dat, wanneer de vennootschap de kosten ingevolge deze fout ten laste neemt en daarvan geen terugbetaling eist van de bedrijfsleider, deze laatste een belastbaar voordeel van alle aard geniet, dat verantwoord dient te worden op een fiche. Dat alle kosten verbonden aan een auto als autokost kwalificeren, is dan ook te kort door de bocht… 

Dit was de laatste Tip van de week voor het zomerverlof. Begin september zijn we uiteraard terug op antenne. Het redactie-team wenst alle lezers een heel mooie, deugddoende zomer toe! 

Gerelateerde artikelen