24 januari 2014

The come back kid. Biedt de tijdelijke investeringsaftrek voordelen voor KMO's?

Bij dalende populariteit halen de Tv-zenders wel eens oude bekenden van onder het stof.

"Dit kan ik beter" zal Di Rupo gedacht hebben…

Resultaat: de tijdelijke herinvoering van de gewone investeringsaftrek voor KMO's.

De aftrek bestaat reeds geruime tijd maar werd op nul gezet bij het intrede van de notionele interestaftrek  (behalve voor specifieke investeringen zoals o.a. energiebesparende investeringen, investeringen in beveiliging, ...).

De tijdelijke herinvoering geldt enkel voor KMO-vennootschappen en is van toepassing op uitgevoerde investeringen in aanslagjaren 2015 en 2016

Deze investeringen zullen een eenmalige aftrek van 4% opleveren, mits een aantal voorwaarden gerespecteerd zijn. Eén van deze voorwaarden is dat de aftrek niet gecombineerd mag worden met de notionele interestaftrek waarop de belastingplichtige normaal recht zou hebben. 

Dit cumulverbod geldt evenwel niet voor de opgebouwde notionele stock. Deze aftrek kan vrij gecombineerd worden met de eenmalige investeringsaftrek.

Indien U bepaalde investeringen plant, loont het de moeite om de afweging te maken tussen beide aftrekken om uit te maken welke aftrek het grootste fiscaal voordeel oplevert.

De eenmalige investeringsaftrek is alvast hoger dan het tarief van de notionele interestaftrek voor KMO-vennootschappen  (3,1303% voor aanslagjaar 2015).

VGD TAX
24/01/2014

Gerelateerde artikelen

Voorschotten mét of zonder BTW
03 januari 2014

Voorschotten mét of zonder BTW

Naar aanleiding van de implementatie van de tweede factureringsrichtlijn per 1 januari 2013 werden de btw-regels over de opeisbaarheid aangepast en ...

Lees meer
Kmo-groeisubsidie voortaan via thematische oproepen
Slimme groei
07 januari 2021

Kmo-groeisubsidie voortaan via thematische oproepen

Sinds 1 januari is het kader van de kmo-groeisubsidie bijgestuurd met als doel gerichter steun in te zetten om de noodzakelijke economische ...

Lees meer