24 januari 2014

The come back kid. Biedt de tijdelijke investeringsaftrek voordelen voor KMO's?

Bij dalende populariteit halen de Tv-zenders wel eens oude bekenden van onder het stof.

"Dit kan ik beter" zal Di Rupo gedacht hebben…

Resultaat: de tijdelijke herinvoering van de gewone investeringsaftrek voor KMO's.

De aftrek bestaat reeds geruime tijd maar werd op nul gezet bij het intrede van de notionele interestaftrek  (behalve voor specifieke investeringen zoals o.a. energiebesparende investeringen, investeringen in beveiliging, ...).

De tijdelijke herinvoering geldt enkel voor KMO-vennootschappen en is van toepassing op uitgevoerde investeringen in aanslagjaren 2015 en 2016

Deze investeringen zullen een eenmalige aftrek van 4% opleveren, mits een aantal voorwaarden gerespecteerd zijn. Eén van deze voorwaarden is dat de aftrek niet gecombineerd mag worden met de notionele interestaftrek waarop de belastingplichtige normaal recht zou hebben. 

Dit cumulverbod geldt evenwel niet voor de opgebouwde notionele stock. Deze aftrek kan vrij gecombineerd worden met de eenmalige investeringsaftrek.

Indien U bepaalde investeringen plant, loont het de moeite om de afweging te maken tussen beide aftrekken om uit te maken welke aftrek het grootste fiscaal voordeel oplevert.

De eenmalige investeringsaftrek is alvast hoger dan het tarief van de notionele interestaftrek voor KMO-vennootschappen  (3,1303% voor aanslagjaar 2015).

VGD TAX
24/01/2014

Gerelateerde artikelen

Gewone investeringsaftrek versus notionele intrestaftrek
Optimaal beheer
01 april 2016

Gewone investeringsaftrek versus notionele intrestaftrek

Vanaf 2016 wordt deze tijdelijke heropleving van de gewone investeringsaftrek voor KMO’s definitief. Daarenboven wordt het tarief verhoogd naar 8%, ...

Lees meer
Wat met de gespreide investeringsaftrek ingeval van een tijdelijke buitengebruikstelling?
Optimaal beheer
08 april 2016

Wat met de gespreide investeringsaftrek ingeval van een tijdelijke buitengebruikstelling?

​In een eerdere tip van de week hebben we u reeds bericht over de voordelen van de gewone investeringsaftrek ten opzichte van de notionele ...

Lees meer