21 november 2014

Betaal de belasting op de liquidatiewinst tijdig bij wijze van voorafbetaling!

De verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar dient bijgevolg geconsigneerd te worden voor de vennootschap kan worden vereffend en ontbonden.

De verschuldigde belasting wordt dan gestort op een consignatierekening en wanneer de aanslag wordt ontvangen van de te betalen belasting worden deze gelden aangewend om de schuld te betalen. Er is dus geen sprake van een voorafbetaling van belastingen aangezien de administratie de gelden maar zal ontvangen na versturen van het aanslagbiljet.

In plaats van deze te betalen vennootschapsbelasting te consigneren kan deze echter ook doorgestort worden naar de dienst voorafbetaling.

De uiterlijke datum voor dergelijke doorstorting varieert volgens het kwartaal waarin de vennootschap vereffend en ontbonden wordt. De uiterste datum van het betalen van een voorschot (VA4) is altijd na datum van de akte tenzij de akte na 20 december verleden wordt.

Wanneer er bij een vereffening op 21 november 2014  bijvoorbeeld 500.000 EURO vennootschapsbelasting dient betaald te worden, door bv. aanwezige latente meerwaarden op onroerende goederen en belastingvrije reserves, kan er door het storten van een voorschot 8.450 EURO (500.000 * 1,69%) wegens onvoldoende voorafbetaling bespaard worden. De voorafbetaling is namelijk gestort voor het vereffenen van de akte en ten laatste tegen 20 december.

Door deze voorafbetaling kan dus een vermeerdering van 1,69% (AJ 2015) vermeden worden. Aanvullend dient de procedure met betrekking tot de consignatie van de schulden eveneens niet gevolgd te worden.

Gerelateerde artikelen