30 oktober 2017

Beperking hervorming btw en onroerende verhuur

In augustus dit jaar werd aangekondigd dat een (btw-belastingplichtige) onderneming de mogelijkheid zou krijgen om optioneel de verhuur van onroerende goederen tussen (btw-belastingplichtige) ondernemingen te belasten met btw en dit met ingang vanaf 1 januari 2018.  De regering heeft nu echter anders beslist. De hervorming zal beperkt worden tot een versoepeling van de toe te passen regels (vanaf 1 januari 2018) bij een terbeschikkingstelling van bergruimte voor de opslag van goederen. 

Binnenkort zal hierover een circulaire gepubliceerd worden. Van zodra meer informatie beschikbaar is, informeren wij u verder. Voor vragen kan u bij ons terecht via info@vgd.eu of via het VGD-kantoor in uw regio.

Gerelateerde artikelen