07 februari 2014

Benut uw fiscale aftrekposten optimaal!

Vanaf aanslagjaar 2013 worden meerwaarden, gerealiseerd op aandelen die voldoen aan de taxatievoorwaarde maar die binnen het jaar na aanschaf worden overgedragen, in de vennootschapsbelasting afzonderlijk belast aan 25,75%.  

Dit betekent dat een vennootschap in het belastbaar tijdperk waarin zij een afzonderlijk te belasten meerwaarde heeft gerealiseerd, ook nog inkomsten kan hebben die belastbaar zijn aan het gewone tarief.

De fiscale aftrekposten mogen zowel in mindering gebracht worden van de gewone inkomsten, als van de afzonderlijk belastbare meerwaarde.

Indien deze aftrekposten echter kleiner zijn dan de belastbare inkomsten, stelt zich de vraag hoe deze aftrekposten aangewend moeten worden.

Recent heeft de Minister van Financiën hierover duidelijkheid gebracht. De aanrekening van de aftrekposten op de bestanddelen van de inkomsten die tegen een verschillend tarief belastbaar zijn, wordt overgelaten aan de beoordeling van de belastingplichtige.

De belastingplichtige kan er dus voor opteren om de fiscale aftrekposten bij voorrang in mindering te brengen van de inkomsten die belastbaar zijn tegen het hoogste tarief.

Een optimale aanwending van de fiscale aftrekken zal dus resulteren in een belastingbesparing in hoofde van de vennootschap.

VGD TAX
07/02/2014

Gerelateerde artikelen

Help een startende onderneming en bespaar personenbelastingen via tax-shelter!
Straffe start Slimme groei
29 september 2015

Help een startende onderneming en bespaar personenbelastingen via tax-shelter!

Particulieren die investeren in startende vennootschappen kunnen beloond worden met een belastingvermindering van 30% of 45% in de aangifte ...

Lees meer
Tax shelter als alternatief voor voorafbetalingen
Optimaal beheer
05 april 2017

Tax shelter als alternatief voor voorafbetalingen

Doen zij dit niet, dan worden zij gepenaliseerd met een belastingverhoging. Deze verhoging kan weggewerkt worden door tijdens het boekjaar ...

Lees meer