29 juni 2015

Aanslag geheime commissielonen… een eeuwigdurend verhaal!

De uitzonderingen, toleranties… zijn in tegenstelling tot het grondbeginsel een stuk moeilijker te volgen. Niet alleen de wetgever, maar ook de fiscale administratie durft het geweer nog al eens van schouder te veranderen. De circulaire van 11 juni ll. is daar eens te meer een illustratie van. Eén van de “ontsnappingsroutes” bestaat erin, dat de genieter alsnog belast kan worden op het verkregen voordeel. In dit geval blijft de afzonderlijke aanslag achterwege bij de verlener van het voordeel. Hier zijn bepaalde termijnen e.d.m. van toepassing, maar dit zou ons te ver leiden binnen het opzet van deze bijdrage.  Voormelde circulaire duwt op dit punt de duimschroef ietwat verder aan, door te stellen dat er een schriftelijk akkoord vanwege de genieter voor handen moet zijn om de heffing van de afzonderlijke aanslag bij de verlener te vermijden. De wettekst spreekt over identificatie van de genieter, daar waar de circulaire aldus een stuk verder gaat. In het licht van o.a. het legaliteitsbeginsel komt het de administratie niet toe om extra voorwaarden op te leggen die de wet niet voorziet. Het is dan ook reikhalzend uitkijken naar hoe de rechtspraak op deze wending zal reageren.

Gerelateerde artikelen

Kleine niet beroepsmatige kosten: geen geheime commissielonen!
27 februari 2015

Kleine niet beroepsmatige kosten: geen geheime commissielonen!

Onder de oude regeling konden bepaalde kosten en voordelen van alle aard aan een afzonderlijke aanslag van 309% onderworpen worden wanneer deze niet ...

Lees meer
Uitwerking aanleg bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2012
Optimaal beheer
16 januari 2018

Uitwerking aanleg bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2012

In de wet houdende diverse fiscale bepalingen IV dd. 25 december 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december ll. wordt een ...

Lees meer