Nieuws header

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Welke kosten zijn voor jou als ondernemer anno 2022 fiscaal aftrekbaar en welke niet? In deze brochure scheppen onze Tax-adviseurs duidelijkheid rond de aftrekbaarheid van kosten op vlak van btw en inkomstenbelasting. Ondanks het feit dat er in sommige gevallen interpretatieverschillen zijn, schetsen
we de algemene principes op basis van de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak.

Veel leesplezier!

 

Fiscale aftrekregels_tinified